AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi Glas

Caffi Glas

Bwyd cartref Eidalaidd

Oherwydd ei faint ni ellir trefnu byrddau Caffi Glas i sicrhau'r pellter cymdeithasol statudol ac felly ni fyddwn yn ei agor eleni. Bydd yn ailagor fis Mawrth 2021.

Bwyd Eidalaidd wedi ei baratoi'n ffres bob dydd gan gynnwys pitsas, pasta, panini a salad. Byrddau tu mewn a thu allan ar Sgwâr y Gyfarchfa.