AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Caffi Glas

Bwyd cartref Eidalaidd

Bwyd Eidalaidd wedi ei baratoi'n ffres bob dydd gan gynnwys pitsas, pasta, panini a salad. Byrddau tu mewn a thu allan ar Sgwâr y Gyfarchfa. 

Cegin agored sydd yn y Caffi Glas lle gwelwch y cogyddion yn paratoi'r seigiau. Lle i 30 y tu mewn a rhagor o fyrddau y tu allan ar Sgwâr y Gyfarchfa.

Bydd y Caffi Glas ar agor gyda'r nosau yn ystod gwyliau'r ysgol o'r Pasg tan ddiwedd Hydref. 

Bwydlenni

Bwydlen Caffi Glas