AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi Glas

Caffi Glas

Bwyd cartref Eidalaidd

 

Caffi Glas 

 

MAE CAFFI GLAS AR GAU O 2.10.2023 TAN HYSBYSIAD PELLACH wrth i ni baratoi ar gyfer tymmor 2024

 

Y tu ôl i'r Porth Gorchest mae Caffi Glas (ailadeiladwyd ac ehangwyd yn 2007).

Mae gan Gaffi Glas seddi y tu mewn a thu allan ar lawnt y Caffi, gyda'i bedwar cerflyn clasurol, (un gan Jonah Jones), ffynnon dolffin gan J M Blashfield, a fâs Warwick fawr gan Mark Blanchard yn y canol.

O'r fan hon mae llwybrau'n ymestyn i erddi'r Gwyllt.

Mae Caffi Glas yn gweini bwyd Eidalaidd cartref mewn lleoliad godidog yn edrych dros y piazza canolog. Ymhlith yr eitemau ar y fwydlen mae pizza, pasta a saladau ffres.

 


 

Bwydlenni

Bwydlen Caffi GlasCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more