AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi Glas

Caffi Glas

Bwyd cartref Eidalaidd

 

Bwyd hyfryd Eidalaidd wedi ei baratoi'n ffres bob dydd gan gynnwys pitsas, pasta, panini a salad. 

                                                  AMSEROEDD YR HYDREF 

Ar agor 09:30 - 17:30, gyda archeb bwyd olaf am 16:30. Ni fydd modd trefnu tecawê o 22.09.2022 ymlaen.

Ar gau Dydd Llun a Gwener.