AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffi Glas

Caffi Glas

Bwyd cartref Eidalaidd

Oherwydd ei faint ni ellir trefnu byrddau Caffi Glas i sicrhau'r pellter cymdeithasol statudol ac felly ni fyddwn yn ei agor eleni. Bydd yn ailagor fis Mai 2021.

Bwyd Eidalaidd wedi ei baratoi'n ffres bob dydd gan gynnwys pitsas, pasta, panini a salad. Byrddau tu mewn a thu allan ar Sgwâr y Gyfarchfa.