AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Hunan Arlwyo Cyfnod y Nadolig

Hunan Arlwyo Cyfnod y Nadolig

Egwyl Nadoligaidd Hunan Arlwy

Hunanarlwyo Nadoligaidd

Dewiswch wyliau Nadolig gwahanol eleni lle nad oes raid ichi fethu dim o hoff resetiau cinio Nadolig y teulu. Neu beth am seibiant dros nos Galan mewn bwthyn ar lan y môr?

Mae gennym fythynnod hunan-arlwyo addas i rhwng dau a naw o westeion ar gael dros gyfnod y gwyliau Nadolig.

 


 

EGWYL NADOLIG


Wrth gofrestru ar nos Wener 22 Rhagfyr 2023 am 7 noson rydych chi'n siŵr o fwynhau'r Nadolig ym Mhortmeirion.

Archebwch eich bwthyn a derbyniwch hosan traddodiadol yn llawn o ddaioni ar gyfer y bwthyn, potel o siampên yn oeri’n braf yn eich oergell, Coeden Nadolig* yn y bwthyn ac anrheg i unrhyw blant yn y parti**

Mae prisiau'n dechrau o

£1868 am 7 noson
(Dydd Gwener 22/12/23 Cofrestru)

 EGWYL BLWYDDYN NEWYDD


Wrth gofrestru ar nos Wener 29 Rhagfyr 2023 am 3 noson rydych chi’n siŵr o fwynhau dathlu’r Flwyddyn Newydd ym Mhortmeirion.

Archebwch eich bwthyn a derbyniwch botel o siampên yn oeri’n braf yn eich oergell, ac fe’ch gwahoddir hefyd i ymuno â ni os dymunwch ar deras y Gwesty ychydig cyn hanner nos am wydraid o Siampên a gwylio arddangosiad Tan Gwyllt wrth groesawi 2024.

Mae prisiau'n dechrau o

£858 am dair noson
(Dydd Gwener 29/12/23 Cofrestru)

 


 

Telerau ac Amodau


Mae archebion Hunan Ddarpar yn gofyn am flaendal na ellir ei ad-dalu / na ellir ei drosglwyddo o 20%ar adeg archebu.
Bydd y balans terfynol yn ddyledus 8 wythnos cyn eich dyddiad cyrraedd.

Sylwch nad ydym yn anffodus yn gallu darparu ar gyfer gwesteion Hunanarlwyo ar Ddydd Nadolig a Nos Galan, fodd bynnag mae croeso mawr i chi ar sail argaeledd byrddau fel y nodir isod;

22/12/23 - 23/12/23 | Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth
26/12/2023 - Castell Deudraeth
27/12/23 - 30/12/23 | Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth

 


 

* coeden fach wedi'i chynnwys ac wedi'i haddurno ymlaen llaw.
**Plant 10 ac iau.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more