AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffis Portmeirion

Caffis Portmeirion

Cacennau cartref, brechdanau, byrbrydau a chiniawau ysgafn

Mae amryw o siopau coffi a chaffis ym mhentref Portmeirion, gan gynnwys Caffi Glas, Caffi Rhif 6, Bwyd Stryd Caffi'r Ddraig, siop goffi Caffi'r Sgwâr, a'r gelateria Eidalaidd, Caffi'r Angel.

Yn ystod tymor y Gaeaf, nid yw pob caffi ar agor. Wele ein tudalennau unigol am wybodaeth.

Sylwer na fydd pob caffi yn agored bob dydd.

 

 

 

 

 

Caffi Glas

Caffi Glas

Caffi Rhif 6

Caffi Rhif 6

Caffi'r Ddraig

Caffi'r Ddraig

Caffi'r Angel

Caffi'r AngelCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more