AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Caffis Portmeirion

Caffis Portmeirion

Cacennau cartref, brechdanau, byrbrydau a chiniawau ysgafn

Mae amryw o siopau coffi a chaffis ym mhentref Portmeirion, gan gynnwys Caffi Glas, Caffi Rhif 6, Bwyd Stryd Caffi'r Ddraig, siop goffi Caffi'r Sgwâr, a'r gelateria Eidalaidd, Caffi'r Angel.

Caffi Glas

Caffi Glas

Caffi Rhif 6

Caffi Rhif 6

Caffi'r Ddraig

Caffi'r Ddraig

Caffi'r Angel

Caffi'r Angel