AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y GANOLFAN GROESO

Y GANOLFAN GROESO

Gwybodaeth i Ymwelwyr ym Mhortmeirion


"Dewch i’n Canolfan Groeso i ddarganfod mwy am Bortmeirion a’r ardal"


Piciwch heibio’r Ganolfan Groeso i gadw eich lle ar y Daith Dywys Prisoner neu Daith Dywys mewn Bygi. Beth am brynu Aelodaeth Flynyddol, neu gael mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau tra byddwch chi wrthi?

Mae gennym lu o fapiau, taflenni a theithlyfrau ar gael, a gallwn hyd yn oed bostio eich cardiau post gyda stamp swyddogol Portmeirion.

Mae ein Canolfan Groeso yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth i ymwelwyr, yn cynnwys gwybodaeth am Barc Cenedlaethol Eryri a phethau i’w gwneud yng ngogledd Cymru.

Oriau agor y Ganolfan Groeso yw 9.30yb tan 5.30yh bob dydd. Ffoniwch 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymru

** Sylwch nad yw'r ganolfan Groeso ar agor i ymweld ar hyn o bryd, rydym yn hapus i'ch helpu trwy apwyntiad neu dros y ffôn neu drwy e-bost. **