AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y GANOLFAN GROESO

Y GANOLFAN GROESO

Gwybodaeth i Ymwelwyr ym Mhortmeirion


"Dewch i’n Canolfan Groeso i ddarganfod mwy am Bortmeirion a’r ardal"


Piciwch heibio’r Ganolfan Groeso mae gennym lu o fapiau, taflenni a theithlyfrau ar gael, a gallwn hyd yn oed bostio eich cardiau post gyda stamp swyddogol Portmeirion.

Mae ein Canolfan Groeso yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth i ymwelwyr, yn cynnwys gwybodaeth am Barc Cenedlaethol Eryri a phethau i’w gwneud yng ngogledd Cymru.

Oriau agor y Ganolfan Groeso yw 9.00yb tan 5.00yh dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ar gau Dydd Sul)

Ffoniwch 01766 772409 neu anfonwch ebost at ymholiad@portmeirion.cymruCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more