AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Yr Ystafell Fwyta

Yr Ystafell Fwyta

Bwyty Gwesty Portmeirion


"Mae enw da'r bwyty hwn yn denu gwesteion o bell ac agos"


Ystafell Fwyta'r Gwesty


Agorwyd Gwesty Portmeirion gan Syr Clough Williams-Ellis ar yr 2il o Ebrill 1926. Yn 1930 ychwanegodd yr ystafell fwyta gromliniol, gan ei disgrifio fel;

"Mae'r Waliau wedi'u gwneud o'r goeden gnau Ffrengig llwyd a'r llawr o dderw mewn gorffeniad caboledig ysgafn. Nenfwd lliw Rhosyn gwridog, gyda chornis gwyrdd, llenni jâd a ffenestri briallu."

 

Yn 2005 cafodd yr Ystafell Fwyta a'r Bar eu hail-ddylunio gan Syr Terence Conran mewn arddull Art Deco. Mae gan yr Ystafell Fwyta olygfeydd godidog dros Aber Yr Afon Dwyryd. Cynlluniwyd y llestri bwrdd gan Sophie Conran ar gyfer Portmeirion.

Y peintiad olew sy'n hongian yn falch ac yn goruchwylio'r bwyty yw portread o ddiwedd y 1940au o Jim Wylie (Rheolwr Gwesty cyntaf Portmeirion, yn ei swydd o agoriad y gwesty tan ganol y 1950au), yn eistedd yn ystafell fwyta'r Gwesty, yn edrych dros y llwybr tuag at Bwthyn Cesig Gwynion. Paentiwyd hwn gan Edward Wolfe R.A. (1897-1982) Roedd Mr Wolfe yn baentiwr preswyl yma ym Mhortmeirion ar y pryd gyda stiwdio yn neuadd y dref.

Mae Prif Gogydd Gweithredol Portmeirion, Mark Threadgill, a’i dîm dawnus o Gogyddion Gwesty, dan oruchwyliaeth y Prif Gogydd Daniel Griffiths yn defnyddio’r cynhwysion lleol gorau, gan gynnwys rhai sy’n cael eu chwilota yma ym Mhortmeirion, i greu ei arddull unigryw o fwyd modern-Cymreig tra yn cyfuno. Technegau Ffrengig a blasau Japaneaidd. Mae'r fwydlen yn cael ei newid yn rheolaidd er mwyn caniatáu i'r cogyddion ddefnyddio'r cynnyrch tymhorol mwyaf ffres.

Mae gan yr Ystafell Fwyta ddwy Rosette AA y mae wedi'u cadw ers nifer o flynyddoedd.


 

Archebwch eich Bwrdd Nawr

 

I gadw bwrdd, defnyddiwch y botwm glas 'Archebu' ar frig y dudalen hon neu ffoniwch 01766 772440 neu 392. Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost;


Gwesty@Portmeirion-village.com


*Sylwer na allwn gymryd archebion dros e-bost gan fod angen gwarant cerdyn credyd arnom oherwydd y nifer cynyddol o ddim sioeau.*


 

GWASANAETH CINIO NOS

 

Mae cinio yn cael ei weini yn Ystafell Fwyta'r Gwesty o 18:00 - 21:00. Rydym yn croesawu preswylwyr a'r rhai nad ydynt yn breswylwyr i ginio.

Bwydlen Table D'Hote

 

Gyda dwy fwydlen Table D'Hote am yn ail yn darparu ar gyfer sawl noson o fwyta, yn wir mae rhywbeth i bawb ar gael yma yn yr Ystafell Fwyta.


Gellir darparu ar gyfer pob diet gyda rhybudd ymlaen llaw. Mae gennym hefyd fwydlen Fegan gyffrous ar gyfer ein gwesteion fegan.

Dau Gwrs - £68 y pen // Three Courses - £75 per person


 

Bwydlen Gourmet

 

Mae ein bwydlen Gourmet yn berffaith ar gyfer yr achlysuron arbennig hynny.


Gyda 6 cwrs safonol a chwrs caws dewisol* mae'r fwydlen flasu yn rhoi cipolwg i chi ar y blasau a ddefnyddir gan ein cogyddion. Mae'r fwydlen yn bloeddio'r defnydd gorau o gynnyrch lleol Cymraeg


 Bwydlen Gourmet - £100 y pen


*Tâl Atodol o £9 y pen am Gwrs Caws Dewisol


 

CINIO SUL TRADDODIADOL

 

Mae pob archeb ar gyfer Cinio Dydd Sul yn Gwesty Portmeirion a archebwyd ymlaen llaw yn cynnwys mynediad am ddim i Bentref Portmeirion.

 

Ar y Sul, mae cinio dydd Sul traddodiadol yn cael ei weini rhwng 12:30 a 14:30.

Gweinir cinio dydd Sul traddodiadol gyda llysiau tymhorol, caws blodfresych a thatws rhost. Mae mwynhau’r olygfa hyfryd o Aber Afon Dwyryd wedi’i fframio drwy ffenestri’r Ystafell Fwyta yn ffordd berffaith o fwynhau Cinio Sul gwych.


2 Gwrs - £32 // 3 chwrs - £38

Nodwch bod unrhyw archebion am ginio Sul yn Rhagfyr yn manteisio ar ein bwydlen Sul Nadoligaidd


 

Bwydlenni

Rhestr Win Gwesty Portmeirion

Prisiau Bar Gwesty Portmeirion

Swper Gwesty Portmeirion

Cinio dydd sul

Bwydlen Gourmet Gwesty

Bwydlen Cinio Canol- Wythnos GwestyCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more