AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Yr Ystafell Fwyta

Yr Ystafell Fwyta

Ein Bwyty Art Deco Arobryn


"Mae gan y bwyty art deco arobryn hwn enw da am ei arlwy arloesol uchelgeisiol"


Mae ystafell fwyta Portmeirion ar agor ar gyfer brecwast, cinio a swper bob dydd.

BWYTY MOETHUS

Ciniawa moethus, llawn steil sydd wrth galon ein gwaith yma yng Ngwesty Portmeirion. Mae pryd o fwyd yn ein Hystafell Fwyta yn brofiad unigryw, yn gyfuniad gwych o fwydydd Cymreig creadigol gan ein pen cogydd Mark Threadgill, ac ystafell fwyta wedi’i haddurno yn steil chwaethus Sir Terence Conran. Mae ein gwesty wedi ennill 2 roséd AA, a’i arlwy uchelgeisiol yn uchel ei fri. Mae ein cogyddion yn gweithio’n ddi-baid i ddyfeisio seigiau newydd, gan ddefnyddio cymaint â phosibl ar gynnyrch lleol. Mae harddwch aber Dwyryd drwy ffenestri’r bwyty’n cyfannu’r wledd ar eich plât.

Mae’r Gwesty ar agor rhwng 6:30yh a 9:00yh, ac mae’n cynnig bwydlenni blasu yn ogystal â bwydlen table d'hôte. Gweinir cinio rhost traddodiadol bob dydd Sul (nid yw bwydlen y teras ar gael ar ddyddiau Sul). Ceir mynediad am ddim i Bentref Portmeirion gyda chinio Sul os archebwch eich bwrdd o flaen llaw.

Mae’n rhaid i westeion dibreswyl warantu pob bwrdd a gedwir drwy roi manylion cerdyn credyd neu ddebyd.

Rhaid cadw lle o flaen llaw. Gallwch archebu bwrdd arlein neu dros y ffôn 01766 772440

CINIO A THE PRYNHAWN

Mwynhewch ginio neu de prynhawn ar y Teras neu yn y Bar neu’r Lolfa.

Mae ein bwydlen amser cinio ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 12yh–2:00yh. Ffoniwch ni ar 01766 770000 i gadw bwrdd a chael cyfeirnod i’w gyflwyno i staff y tollborth. Mae’n rhaid i westeion dibreswyl warantu pob bwrdd a gedwir drwy roi manylion cerdyn credyd neu ddebyd.

Boed eich bryd ar banad clasurol fel Earl Grey neu flas tra gwahanol, fel Ti Kuan Yin, mae ein emporiwm te newydd yn siŵr o dorri syched. Gyda llond hambwrdd o ddanteithion blasus a golygfeydd godidog dros yr aber, mae ein bwydlen te prynhawn ar gael. Gweinir y te ar lestri o gasgliad ffasiynol ‘Rosie Lee’ gan Ted Baker. Oriau gweini: 2:30yh – 4:30yh (Llun – Sad), 3:30yh - 4:30yh (Sul)

YSTAFELL FWYTA BREIFAT

Gweinir cinio neu swper i westeion preswyl a gwesteion dibreswyl yn Ystafell y Traeth. Mae lle ynddi i 20 o bobl o gwmpas un bwrdd mawr, neu i 30 ar dri bwrdd o 10. Mae ein tîm Gwledda a Chynadledda ar gael i’ch helpu gyda’r trefniadau unwaith y byddwch wedi archebu’r ystafell.

Gallwch wneud ymholiadau dros y ffôn ar 01766 772440 neu trwy ebost gwesty@portmeirion.cymru

 

Bwydlenni

Engrhaifft Table d'Hote Menu

Engrhaifft Bwydlen Flasu

Engrhaifft Cinio Dydd Sul

Engrhaifft Te Prynhawn

Engrhaifft Gwasanaeth

Engrhaifft Bwydlen Fegan

Engrhaifft Gwin Gwesty

Engrhaifft Coctels Gwesty