AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Yr Ystafell Fwyta

Yr Ystafell Fwyta

Bwyty Gwesty Portmeirion


"Mae enw da'r bwyty hwn yn denu gwesteion o bell ac agos"


BWYTY MOETHUS

Mae bwyty Gwesty Portmeirion ar agor i westeion preswyl yn unig ar gyfer brecwast a swper. Mae croeso i westeion dibreswyl gadw bwrdd ar gyfer Cinio Sul (01766 772440 neu 770000).

Bydd Prif Gogydd y Gwesty, Mark Threadgill, yn defnyddio'r cynhwysion lleol gorau i greu bwydlen Gymreig gyfoes. Cynllunwyd diwyg mewnol art deco y Bwyty a'r Bar gan y cynllunydd Syr Terence Conran. Mae golygfeydd mawreddog o'r Bwyty dros y Traeth Bach ac Afon Dwyryd tuag at fynyddoedd Meirionnydd. 

Ar y Sul, gweinir cinio Sul traddodiadol (nid yw bwydlen Teras y Gwesty ar gael ar y Sul). Cewch fynediad am ddim i bentref Portmeirion os archebwch fwrdd ymlaen llaw ar gyfer cinio Sul.

Gan fod cynifer yn cadw bwrdd heb droi i fyny, mae'n rhaid inni warantu pob archeb am fwrdd trwy gadw manylion cerdyn talu.

Rhaid cadw lle ar gyfer Cinio Sul trwy ffonio 01766 772440 neu 770000 neu e-bostio  gwesty@portmeirion.cymru

 

Bwydlenni

Rhestr Win Gwesty Portmeirion

Prisiau Bar Gwesty Portmeirion

Swper Gwesty Portmeirion

Cinio dydd sul

Te Prynhawn