AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AELODAETH FLYNYDDOL

AELODAETH FLYNYDDOL

12 Mis Hudolus


"Fel Aelod Blynyddol o Bentref Portmeirion, cewch fanteisio ar lu o fuddion arbennig."


**Os ydych chi'n aelod cerdyn Blynyddol, Teulu, Lleol neu Aur, yr oedd ei aelodaeth yn ddilys yn ystod y cyfnod cloi, cysylltwch ag ellie.jones@portmeirion.wales fel y gallwn edrych ar eich aelodaeth ar eich rhan cyn ailagor.

Bydd hyn yn osgoi problemau gyda'ch cerdyn ac yn arbed amser wrth y dollfa ar eich ymweliad cyntaf.**

 

Fel Aelod Blynyddol, cewch fanteisio ar fuddion lu bob tro byddwch yn ymweld â’n pentref hudolus.

Tocyn Blwyddyn: £30 

 

Aelodaeth Aur: £60

Tocyn Blwyddyn Plentyn: £15 

 

Aelodaeth Teulu (2 oedolyn + 2 plentyn): £75 

 

Am telera ac amodau llawn, gweler Telerau ac Amodau Aelodaeth Flynyddol.