AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
AELODAETH FLYNYDDOL

AELODAETH FLYNYDDOL

12 Mis Hudolus


"Fel Aelod Blynyddol o Bentref Portmeirion, cewch fanteisio ar lu o fuddion arbennig."


Fel Aelod Blynyddol, cewch fanteisio ar fuddion lu bob tro byddwch yn ymweld â’n pentref hudolus.

Tocyn Blwyddyn: £30 

 

Aelodaeth Aur: £60

Tocyn Blwyddyn Plentyn: £15 

 

Aelodaeth Teulu (2 oedolyn + 2 plentyn): £75 

 

Am telera ac amodau llawn, gweler Telerau ac Amodau Aelodaeth Flynyddol.