AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
AELODAETH FLYNYDDOL

AELODAETH FLYNYDDOL

12 Mis Hudolus


"Fel Aelod Blynyddol o Bentref Portmeirion, cewch fanteisio ar lu o fuddion arbennig."


**Sylwch y bydd ein manteision yn newid i bob aelod o 1 Chwefror 2023 i'r isod**

 

YDYCH CHI'N CARU YMWELD Â PHORTMEIRION?
 

Beth am ddod yn Aelod Blynyddol a chael mynediad am bris gostyngol am 12 mis.

Mae 4 aelodaeth i ddewis ohonynt -

 

Tocyn Blwyddyn: £35

 

Mynediad am Ddim i’r aelod am 12 mis (ac eithrio unrhyw swyddogaethau preifat)

Mynediad am Ddim i’r Ŵyl Fwyd a Chrefft (os yw eich aelodaeth yn ddilys dros gyfnod y digwyddiad)

 

Aelodaeth Aur: £70

Mynediad am ddim i’r aelod a un gwestai am 12 mis. (ac eithrio unrhyw swyddogaethau preifat)

Mynediad am Ddim i’r Ŵyl Fwyd a Chrefft (os yw Eich aelodaeth yn ddilys dros gyfnod y digwyddiad)

 

 

Tocyn Blwyddyn Plentyn: £20

Mynediad am Ddim i’r aelod am 12 mis. (ac eithrio unrhyw swyddogaethau preifat)

Mynediad am Ddim i’r Ŵyl Fwyd a Chrefft (os yw Eich aelodaeth yn ddilys dros gyfnod y digwyddiad)

 

Aelodaeth Teulu (2 oedolyn + 2 plentyn): £85 

Mynediad am Ddim i’r aelod am 12 mis. (ac eithrio unrhyw swyddogaethau preifat)

Mynediad am Ddim i’r Ŵyl Fwyd a Chrefft (os yw Eich aelodaeth yn ddilys dros gyfnod y digwyddiad)

 

Telerau ac amodau llawn, gweler Telerau ac Amodau Aelodaeth Flynyddol.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more