AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Ystafelloedd Achlysuron Preifat

Ystafelloedd Achlysuron Preifat

Dwy neuadd breifat ar gyfer achlysuron mawr a bach.

Mae yn Neuadd y Dref ddwy neuadd ar gyfer achlysuron preifat sef Neuadd Ercwlff a Neuadd Tudur

Neuadd wledda Jacobeaidd yw Neuadd Ercwlff a gludwyd yma i'w ailosod ar y safle yn y 1930au. Ei nodwedd amlycaf yw'r nenfwd plastr cywrain JacobeaiddJacobeidd sy'n dylunio anoethau Ercwlff. Mae i'r neuadd baneli derw a ffenestri myliynau gyda chwareli mân, y cwbl wedi'i achub o Neuadd Emral yn Sir y Fflint. Mae'r Neuadd hon yn ddelfrydol ar gyfer dathliadau ac achlysuron ac ynddi le i rhwng 30 a 150 o westeion.

Mae Neuadd Tudur yn ddelfrydol ar gyfer achlyhsuron preifat bach, gyda lle i hyd at 40 o westeion. Mae'r lleoliad hwn yn addas ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddi, partïon, ac achlysuron arbennig. Gyda golygfa dros y pentref a'r Traeth Bach, a'r arlwyo wedi ei ddarperu o Fwyty Neuadd y Dref, mae'n lleoliad hyblyg sy'n berffaith ar gyfer achlyhsuron preifat.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more