AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwyty a Bar

Bwyty a Bar

Dewis clasurol o fwydydd caffi mewn awyrgylch hamddenol.

Caffi steil y 1950au gyda bwyd cartref am brisiau rhesymol.

Mae Caffi'r Neuadd yn cynnig brechdanau, salad, prydau poeth, cacennau a brechdanau bara Ffrengig. Byrddau tu mewn a theras tu allan. 

Mae Bar Lolfa'r Neuadd yn lle braf i fwynhau diodydd poeth, diodydd ysgafn, cwrw casgen neu winoedd fesul gwydraid a gwirodydd. 

Ar agor yn ddyddiol 09:30 - 17:00 (yn ystod y prif dymor) a gweinir prydau poeth rhwng 12:00 a 16:00.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more