AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwyty a Bar

Bwyty a Bar

Dewis clasurol o fwydydd caffi mewn awyrgylch hamddenol.

Caffi steil y 1950au gyda bwyd cartref am brisiau rhesymol.

Mae Caffi'r Neuadd ar agor gydol y flwyddyn ac yn cynnig brechdanau, salad, prydau poeth, cacenni a brechdanau bara Ffrengig. Byrddau tu mewn ac ar y teras tu allan. 

Mae Bar Lolfa'r Neuadd yn lle braf i fwynhau diodydd poeth, diodydd ysgafn, cwrw casgen neu winoedd fesul gwydraid a gwirodydd. 

Ar agor bob dydd o 10yb tan 4.30yh.