AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y TRAETH BACH

Y TRAETH BACH

Dewch i fwynhau traethau euraidd aber afon Dwyryd

Dewch i grwydro traethau euraidd aber afon Dwyryd ym Mhortmeirion a dod o hyd i ogofau, cilfachau a phlanhigion hynod.

Galwch heibio caffi yr Angel i godi hufen iâ blasus, cyn mynd i dorheulo ar ein harfordir preifat. Neu beth am gerdded ar hyd y llwybr arfordirol i ben draw’r penrhyn? Mae golygfeydd trawiadol o’r mynyddoedd a’r arfordir i’w gweld yno.

Dylid cymryd pwyll wrth gerdded dros y traeth, ac mae’n beryglus pan mae’r llanw ar ei ffordd i mewn – nodir amser y penllanw ar y safle ac ar bob tocyn mynediad. Mae’r tywod yn ddiogel yn nes at y Pentref ac mae yno olygfeydd godidog i bob cyfeiriad.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more