AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Neuadd Ercwlff

Neuadd Ercwlff

Prif Ystafell Achlysuron Portmeirion

 

Mae Neuadd Ercwlff yng Nghanol y Pentref yn lleoliad trawiadol ar gyfer cynadleddau mawr, dathliadau a phartïon. Saif yr ystafell o fewn adeilad Neuadd y Dre, mewn lleoliad canolog, gyda nenfydau uchel a theras preifat. Mae Neuadd Ercwlff yn ddigon mawr i groesawu 30–150 o westeion. Mae gan y neuadd arbennig hon nenfwd Jacobeaidd trawiadol, pontydd baril gwynion, paneli o bren tywyll a ffenestri mwliwn.

CYNLLUN NEUADD ERCWLFF

 

  • Theatr: 120 o westeion
  • Cyfarfod Bwrdd: 30 o westeion
  • Bwffe Preifat: 100 o westeion
  • Dosbarth: 72 o westeion
  • U-Bedol: 30 o westeion
  • Cabaret: 50 o westeion

 

Am ragor o wybodaeth ebostiwch cyfarfod@portmeirion.cymru



Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more