AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Priodas Drefn Bersonol

Priodas Drefn Bersonol

Mae pob un briodas yn briodas arbennig iawn, wrth gwrs, a phrif nod ein trefnwyr priodasau yw sicrhau y byddwch yn mywnhau diwrnod perffaith gyda phob manylyn yn ei le.

Rydym yn cynnig sawl dewis ichi i sicrhau diwrnod arbennig i'ch priodas. gallwch ddewis priodi yn Ystafell y Drychau (addas ar gyfer hyd at 14 o westeion gan gynnwys y pâr sy'n priodi). Gallech ddewis te prynhawn yn hytrach na gwledd briodas yng Ngwesty Portmeirion os dyna'ch dymuniad. 

Mae ein Pecynnau Priodas yn hyblyg, rydym ninnau'n fwy na pharod i weithio gyda chi i greu diwrnod arbennig yn unol â'ch dymuniadau. Os ydych chi angen rhywbeth ychydig yn wahanol neu os ydych am weld newidiadau i'n pecynnau priodas arferol, byddwn yn falch i drafod eich anghenion gyda chi.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more