AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

BWYTY'R TRAETH

Bwyty preifat ym mhen draw prif fwyty Gwesty Portmeirion

Mae'r bwyty preifat hwn wedi ei leoli ym mhen draw bwyty'r Gwesty gyda golygfeydd dros y Traeth Bach a theras preifat y tu allan. Delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, dathliadau, partion a chiniawau preifat. 

CYNLLUN BWYTY'R TRAETH

 

  • Theatr: 35 o westeion
  • Cyfarfod Bwrdd: 25 o westeion
  • Bwffe Preifat: 36 o westeion
  • Dosbarth: 18 o westeion
  • U-Bedol: 25 o westeion
  • Cabaret: 20 o westeion

 

Am ragor o wybodaeth ebostiwch cyfarfod@portmeirion.cymru