AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Curo Felan Ionawr

Dyma’n cynnig poblogaidd yn ei ôl ar gyfer 2019

Mae ein cynnig Curo Felan Ionawr yn ei ôl ar gyfer 2019. Archebwch Swper, Gwely a Brecwast ym Mhortmeirion rhwng y 1af o Ionawr a’r 3ydd o Fawrth 2019 o £150 y noson i ddau. Os arhoswch ddwy noson ganol yr wythnos (dydd Sul i ddydd Iau) mi gewch botelaid o win Portmeirion yn eich llofft i’ch croesawu.

Mae'r pecyn yma yn cyfle gwych i ymlacio ar ôl y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cofiwch fod Sba Môr-forwyn Portmeirion ar agor gydol y flwyddyn; gallwch uwchraddio’ch arhosiad gyda phecyn sba moethus.

Dilys o'r 1af o Ionawr i'r 3ydd o Fawrth yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £150 i ddau y noson (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru