AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Curo Felan Ionawr

Curo Felan Ionawr

Mae Curo Felan Ionawr yn ei ôl am y pris gorau erioed

CURO FELAN IONAWR - £145 I DDAU AM SWPER, GWELY A BRECWAST

 

Mae ein cynnig Curo Felan Ionawr yn ei ôl ar gyfer 2022. Archebwch Swper, Gwely a Brecwast ym Mhortmeirion rhwng y 1af a'r 9fed o Ionawr o £145 y noson i ddau'n rhannu.

 

GWERTH PRES DIGURO!

 

Dilys o'r 1af i'r 9fed o Ionawr 2022 yn amodol ar argaeledd. Prisiau o £145 i ddau'n rhannu y noson gan gynnwys swper, gwely a brecwast llawn  (ar sail dau'n rhannu llofft safonol yn y pentref). Mae'r cynnig yn amodol ar dalu ymlaen llaw yn unig. Uwchraddiadau ar gael. 

Archebwch arlein neu gysylltu gyda'n cynorthwywyr dwyieithog ar 01766 772300 neu 772301 neu anfon ebost i aros@portmeirion.cymru