AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
YR AMIS REUNIS

YR AMIS REUNIS

Yr Amis Reunis, “aduniad ffrindiau”, yw’r enw ar gwch cerrig enwog Portmeirion.

Mae mynd lawr at yr Amis Reunis, ein “Cwch Cerrig” enwog, yn rhan hanfodol o’ch ymweliad â Phortmeirion.

Bron yn syth ar ôl agor Portmeirion yn 1926, prynodd Clough hen fadlong o Borthmadog, ac fe’i hailwampiodd a’i angori ar y cei; dyna’r Amis Reunis. Defnyddiwyd y cwch fel cwch tŷ nes yr aeth yn sownd mewn lle bas ger Ynys Gifftan. Gellir gweld ei olion ar arfordir Portmeirion pan fo’r llanw allan.

Wedi i Clough fethu dod â’r cwch yn ôl i’r lan i’w drwsio, penderfynodd achub cymaint ag y gallai, a defnyddiodd rannau o’r prif hwylbren fel pileri i gynnal to fflat yr ystafell fwyta. Yn ddiweddarach penderfynodd Clough y byddai’n adeiladu cwch cerrig ar arfordir Gwesty Portmeirion yn goffâd i’r Amis Reunis gwreiddiol.

Mae Cwch Cerrig Portmeirion yn le penigamp i blant (ac oedolion!) chwarae môr-ladron.Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more