AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type

Y Bar a’r Teras

Cinio a The Prynhawn ar y Teras

Mwyhewch cinio neu De Prynhawn ar y Teras neu yn y Bar neu’r Lolfa.

Mae ein Bwydlen Cinio ar y Teras yn cynnig brechdanau, prydau ysgafn a phrydau mwy sylweddol, oll wedi’u paratoi i’r safon uchaf. Cewch fwynhau’r morlun trawiadol o’ch cwmpas ac edmygu’r pentref o’n Teras ar lan aber afon Dwyryd ym Mhortmeirion.

Mae ein bwydlen amser cinio ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 12.00yh a 2.00yh. Nid oes angen archebu o flaen llaw ar gyfer llai na chwech o bobl. Gweinir Te Prynhawn rhwng 2.30yh a  5.00yh dydd Llun i ddydd Gwener, a 3.30yh dydd Sul.

 

Bwydlenni

Cinio a Teras

Te Prynhawn

Gwin Gwesty

Coctels Gwesty