AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Y Bar a’r Teras

Y Bar a’r Teras

Cinio ar y Teras; Cinio Sul a The Pnawn yn y Gwesty

Y TERAS

 

Mae Gwesty Portmeirion yn gweini cinio ar y Teras rhwng 12:30yh - 2.00yh ar ddydd Sadwrn os yw'r tywydd yn caniatáu. Nid yw'r Teras yn agor mewn tywydd gwlyb na gwyntog ac oherwydd hynny nid oes byrddau cadw ar y Teras. Gweler copi o'r Fwydlen isod. Ar ddiwrnod braf mae hwn yn lle dymunol i ymlacio a mwynhau pryd o fwyd yn harddwch golygfeydd y pentref a’r Traeth Bach.

 

CINIO SUL

 

Nid yw Bwydlen y Teras ar gael ar y Sul gan fod Cinio Sul traddodiadol ar gael rhwng 12:30 a 3.00yh ym Mwyty’r Gwesty (ac ar y Teras os gofynnir am fwrdd allan ar dywydd braf). Gweler copi o'r fwydlen Cinio Sul isod. Bydd Cinio Sul wedi'i archebu ymlaen llaw yn cynnwys mynediad i bentref Portmeirion. Ffoniwch 01766 770000 neu 01766 772440 i gadw bwrdd gan gadw nodyn o'ch cyfeirnod archebu. Os cyrhaeddwch yn agos i'r amser a archebwyd, does dim rhaid i chi aros eich tro am docynnau, dim ond rhoi’ch enw a'ch cyfeirnod archebu i aelod o’r staff i gael mynediad. Ond os cyrhaeddwch yn fuan neu unrhyw dro yn y bore mi fydd angen ichi aros eich tro yr un fath â phawb arall. 

 

TE PNAWN

 

Mae'r Hotel Portmeirion yn gweini Te Prynhawn yn y lolfeydd 2:30yh - 4:00yh, ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gweler copi o'r fwydlen isod. Bydd Te Prynhawn wedi'i archebu ymlaen llaw yn cynnwys mynediad i bentref Portmeirion. Ffoniwch 01766 770000 neu 01766 772440 i gadw lle gan gadw nodyn o'ch cyfeirnod archebu. Ar ôl cyrraedd y fynedfa ni raid i chi aros am docynnau, dim ond rhoi’ch enw a'ch cyfeirnod archebu i aelod o’r staff i gael mynediad. Ond os cyrhaeddwch yn fuan neu unrhyw dro yn y bore mi fydd angen ichi aros eich tro yr un fath â phawb arall. 

 

Bwydlenni

Teras y Gwesty

Te Prynhawn y Gwesty

Detholiad o De y Gwesty

Gwinoedd y Gwesty

Cinio Sul y Gwesty

Prisiau Bar y Gwesty

BWYDLEN FEGAN AMSER CINIO