AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Maes Cartrefi Modur

Maes Cartrefi Modur

Maes Cartrefi Modur Pentref Portmeirion

Croeso i Faes Cartrefi Modur Portmeirion.

 

Archebion yn fyw am 2023

 

 

Mae 23 llain ar gael gyda thri maint gwahanol.

Llain bach (5.5m x 4m) £55

Llain ganolig (7m x 4m) - £65

Llain fawr (8m x 5m) - £75

Mae pris pob llain ar gyfer 2 berson am 1 noson. 

Bydd ffi ychwanegol am bersonau ychwanegol.

Mae gan bob llain gyda'r canlynol:

Cyswllt trydan, cysylltiad teledu, tap dŵr.

Ar y safle, mae'r cyfleusterau canlynol ar gael:

Ystafelloedd ymolchi, cawodydd a thoiledau, band eang diwifr, tanc dŵr llwyd, elsan, cyfleusterau golchi llestri, sbwriel ac ailgylchu a mannau picnic.

Bydd mynediad i Bortmeirion am ddim (tu allan i oriau). Gellir defnyddio'r pwll nofio. Manylion ar gael yn y Derbynfa

Manylion ar gael yn y dderbynfa wrth gofrestru. I archebu eich llain neu am fwy o ymholiadau ffoniwch (01766) 770 000 neu e-bostiwch aros@portmeirion.cymru

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'r llecyn newydd hwn.

Llun gan A EVANS CAMPERVAN & CAMPING LTDCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more