AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
TREFNU YMWELIAD

TREFNU YMWELIAD

Archebwch ddangosiad preifat o adnoddau Portmeirion

Byddem yn falch o'r cyfle i ddangos ichi adnoddau cynadledda pentref Portmeirion. Cewch daith dywys o'n hystafelloedd pwyllgora a'n hadnoddau bwyta a llety. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n trefnwyr digwyddiadau ar cyfarfod@portmeirion.cymru

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu. 

Enw Cyntaf*

Cyfenw*

 

Ebost*

Ffôn

 

Neges*

 
 I would like to receive news and offers from Portmeirion Village
 

Type this text:*