AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Priodasau ym Mhortmeirion

Priodasau ym Mhortmeirion

Lleoliad hudolus i'ch priodas

Os ydych chi'n chwilio am leoliad trawiadol a hudolus ar gyfer eich diwrnod mawr ni chewch well lle na phentref Portmeirion gyda'i adeiladau lliwgar a'i erddi hardd ar lannau'r Traeth Bach gyda choed y Gwyllt yn gefndir i'r cwbl.

Y Seremoni

 

Neuadd Ercwlff - Neuadd Jacobeaidd unigryw gyda phaneli derw a nenfwd cywrain gyda seddau i hyd at 120 o westeion.

Diodydd a Danteithion

 

Gallwn drefnu derbyniad o'ch dewis o ddiodydd gyda danteithion naill ai ar lawnt y gwesty os yw'r tywydd yn ffafriol neu oddi fewn i'r Gwesty.

Y Wledd Briodas

 

Mae bwyty gosgeiddig y Gwesty gyda'i olygfeydd dros y Traeth Bach yn addas ar gyfer hyd at 120 o westeion. Os dymunwch bydd ein Rheolwr Bwyty ar gael i wasanaethu fel Meistr Seremonïau.

Parti Nos

 

Gyda'r nos, ar ôl y wledd, mwyhewch barti anffurfiol yn Neuadd y Dref gyda cherddoriaeth a chyfeillion.

Mae'r neuadd hanesyddol ganllath o'r gwesty yn lle ysblennydd a chyfleus i barhau gyda'r dathlu a'r dawnsio gyda'r nos.

Mae yma le ar gyfer 1456 o westeion ar gyfer bwffe neu fwyd bys a bawd dyga'ch dewis o winoedd a diodydd.

Gallwn roi cymorth ichi gyda manylion DJs lleol, disgos a bandiau - neu mae croeso ichi ddod â'ch adloniant eich hun.