AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Priodasau ym Mhortmeirion

Priodasau ym Mhortmeirion

Lleoliad hudolus i'ch priodas

Os ydych chi'n chwilio am leoliad trawiadol a hudolus ar gyfer eich diwrnod mawr ni chewch well lle na phentref Portmeirion gyda'i adeiladau lliwgar a'i erddi hardd ar lannau'r Traeth Bach gyda choed y Gwyllt yn gefndir i'r cwbl.

Y Seremoni

 

Neuadd Ercwlff - Neuadd Jacobeaidd unigryw gyda phaneli derw a nenfwd cywrain gyda seddau i hyd at 120 o westeion.

Diodydd a Danteithion

 

Gallwn drefnu derbyniad o'ch dewis o ddiodydd gyda danteithion naill ai ar lawnt y gwesty os yw'r tywydd yn ffafriol neu oddi fewn i'r Gwesty.

Y Wledd Briodas

 

Mae bwyty gosgeiddig y Gwesty gyda'i olygfeydd dros y Traeth Bach yn addas ar gyfer hyd at 120 o westeion. Os dymunwch bydd ein Rheolwr Bwyty ar gael i wasanaethu fel Meistr Seremonïau.

Parti Nos

 

Gyda'r nos, ar ôl y wledd, mwyhewch barti anffurfiol yn Neuadd y Dref gyda cherddoriaeth a chyfeillion.

Mae'r neuadd hanesyddol ganllath o'r gwesty yn lle ysblennydd a chyfleus i barhau gyda'r dathlu a'r dawnsio gyda'r nos.

Mae yma le ar gyfer 1456 o westeion ar gyfer bwffe neu fwyd bys a bawd dyga'ch dewis o winoedd a diodydd.

Gallwn roi cymorth ichi gyda manylion DJs lleol, disgos a bandiau - neu mae croeso ichi ddod â'ch adloniant eich hun.

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more