AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Hafan dawel uwchlaw'r Traeth Bach

Cewch amrywiaeth eang o driniaethau yn Sba y Fôr-Forwyn gan gynnwys lapio'r corff, triniaethau wyneb, tylino aromatig a thrin dwylo a thraed. Mae ein therapyddion yn arddel cynnyrch pur, llysieuol a therapïau naturiol.

Amseroedd Agor: 9yb - 5yh dydd Llun - dydd Sadwrn. 

Rhif cyswllt: 01766 772444 Ebost spa@portmeirion.cymru

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

TRINIAETHAU SBA
TRETIWCH EICH HUN NEU RYWUN SY'N AGOS

TRINIAETHAU SBA

PECYNNAU DYDD
PERFFAITH AR GYFER DATHLIADAU A PHARTION.

PECYNNAU DYDD