AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Encil perffaith i ymlacio'n llwyr

Wedi'u lleoli yng nghanol y pentref, mae ystafelloedd triniaeth Sba'r Fôr Forwyn yn rhoi'r cyfle i'n gwesteion fwynhau amrywiaeth o driniaethau organig a moethus.

 

 

Mae pob un o’n triniaethau yn seiliedig ar adfer y corff a’r meddwl. Ymlaciwch gyda ni yn ein cornel arbennig.

  AMSEROEDD AGOR

  MAWRTH - SADWRN

 

10:00 - 17:00 (apwyntiad olaf 15:45)

 I drefnu eich triniaeth ffoniwch 01766 770 000 // 772 444

sbamorforwyn@portmeirion.cymru 

Oedolion 18 oed i fyny yn unig.

               POLISI GOHIRIO 

Bydd angen 24awr o rybydd arnom cyn i chi ohirio eich triniaeth. Yn dilyn hynny codir 100% o gost y driniaeth. Rydym yn gwerthfawrogi eich busnes a gofynnwn yn garedig i chi barchu ein rheoliadau ac amserlen y sba.

** Rydym yn cynnig triniaethau Sba yn hytrach na sba thermal. Nid oes unrhyw gyfleusterau thermol ar y safle. Mae gwesteion sba dibreswyl / dydd yn cael cynnig mynediad am ddim gyda phob triniaeth sba, gan mai dim ond gwesteion preswyl sy'n cael defnyddio ein pwll awyr agored cynnes yn ystod eu harhosiad. **

 

 

TRINIAETHAU

TRINIAETHAUCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more