AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Hafan dawel uwchlaw'r Traeth Bach

Oherwydd y cyfyngiadau sy'n ofynnol o ran pellhau cymdeithasol i helpu i reoli'r pandemig Covid-19 rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gadw Sba y Fôr-forwyn ar gau tan Ddydd Gwyl Ddewi, 2021. Oherwydd cyfyngder maint y Sba a'r ffaith nad oes ond dwy stafell driniaethau, byddai'n amhosibl inni ddarparu'r lefel o wasanaeth y mae ein cwsmeriaid yn ei disgwyl, o dan yr amgylchiadau presennol. Os oes gennych Docyn Rhodd i Sba y Fôr-forwyn fe'i diweddarwn ichi i'r 1af Mawrth 2021 gyda dilysrwydd am 12 mis. Dychwelwch eich Tocyn(nau) os gwelwch yn dda i:  Tocynnau Rhodd Portmeirion, Swyddfa Gyfrifon, Portmeirion, Minffordd, Penrhyndeudraeth LL48 6ER.

Bydd ein llinell archebu yn agor ar 1af Chwefror 2021 i gymryd archebion o'r 1af Mawrth 2021.

Cewch amrywiaeth eang o driniaethau yn Sba y Fôr-Forwyn gan gynnwys lapio'r corff, triniaethau wyneb, tylino aromatig a thrin dwylo a thraed. Mae ein therapyddion yn arddel cynnyrch pur, llysieuol a therapïau naturiol.

Amseroedd Agor: 9yb - 5yh dydd Llun - dydd Sadwrn o'r 1af Mawrth 2021

Rhif cyswllt: 01766 772444 Ebost spa@portmeirion.cymru

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

TRINIAETHAU SBA
TRETIWCH EICH HUN NEU RYWUN SY'N AGOS

TRINIAETHAU SBA

PECYNNAU DYDD
PERFFAITH AR GYFER DATHLIADAU A PHARTION.

PECYNNAU DYDD