AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Encil perffaith i ymlacio'n llwyr

mae ein triniaethau yn parchu rheolau diogelwch cofid 19 llywodraeth cymru. byddwn yn rhoi blaenoriaeth i'ch llesiant a'ch diogelwch.

 

Wedi'u lleoli yng nghanol y pentref, mae ystafelloedd triniaeth Sba'r Fôr Forwyn yn rhoi'r cyfle i'n gwesteion fwynhau amrywiaeth o driniaethau organig a moethus.

Mae pob un o’n triniaethau yn seiliedig ar adfer y corff a’r meddwl. Ymlaciwch gyda ni yn ein cornel arbennig.

Byddem yn gwerthfawrogi pe bai modd i chi gyrraedd ar yr amser a gytunwyd er mwyn i ni fedru gweithredu rheolau pellhau cymdeithasol rhwng pob cleient.

Byddwch yn cael eich cyfarch wrth brif ddrws mynediad y Sba.

    AMSEROEDD AGOR

   MAWRTH - SADWRN

 

10:00 - 17:00 (apwyntiad olaf 15:45)

 

 I drefnu eich triniaeth ffoniwch 01766 770 000

 

    sbamorforwyn@portmeirion.cymru 

 

                POLISI GOHIRIO 

Bydd angen 24awr o rybydd arnom cyn i chi ohirio eich triniaeth. Yn dilyn hynny codir 100% o gost y driniaeth. Rydym yn gwerthfawrogi eich busnes a gofynnwn yn garedig i chi barchu ein rheoliadau ac amserlen y sba.

 

 

TRINIAETHAU

TRINIAETHAU