AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecynnau'r Sba

Pecynnau'r Sba

Croeso i westeion sy'n aros a gwesteion dydd.

PECYN SUL Y MAMAU

Eiliadau Gwerthfawr

Gadewch i'n therapyddion profiadol roi maldod i'ch person arbennig ar Sul y Mamau. Dechreuwch gyda triniaeth yn tylino'r gwddf, ysgwydd a'r cefn ymlaciol a lleddfol gan gynnwys un o'r triniaethau ychwanegol isod:

Tylino'r Pen

Tylino Gwyneb

Tylino'r Traed

Mynediad am ddim i'r pentref gyda gwydraid o Brosecco neu ddiod ddi-alcohol a danteithion siocled moethus. 

£65 y pen (£90 fel arfer)

I drefnu eich triniaeth ffoniwch 01766 770 000 // 772 444

sbamorforwyn@portmeirion.cymru

(Telerau ac Amodau'n berthnasol)Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more