AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecynnau'r Sba

Pecynnau'r Sba

Croeso i westeion sy'n aros a gwesteion dydd.

PECYN SBA Y GAEAF

 

Ymlacio a Dadflino

 

Dechreuwch eich taith driniaeth gyda thylino Cefn, Gwddf ac Ysgwydd gan gynnwys un o'r canlynol:

** Sgrwb cynnes i'r cefn, masg a thylino'r pen**

** Sgrwb cynnes i'r wyneb, masg a thylino'r pen**

 

Mynediad am ddim i'r pentref, gwydriad o win byrlymus neu ddi -alcohol.

50-munud £65 (£85 fel arfer) y person rhwng 1.12.2022- 8.01.2023

(Telerau ac Amodau'n berthnasol).