AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecynnau'r Sba

Pecynnau'r Sba

Croeso i westeion sy'n aros a gwesteion dydd.

Ymlaciwch yn Sba Môr-Forwyn Portmeirion ar un o’n Pecynnau Spa arbennig.

Ail agor 1af Hydref 2020

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion gydag thriniaethau a drefnwyd ymlaen llaw.

Cysylltu â 01766 770000 | sba@portmeirion.cymru