AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Pecynnau'r Sba

Pecynnau'r Sba

Croeso i westeion sy'n aros a gwesteion dydd.

Ymlaciwch yn Sba Môr-Forwyn Portmeirion ar un o’n Pecynnau Spa arbennig. Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau triniaethau sba ar gyfer unigolion, cyplau, dathliadau, partïon pen-blwydd neu ddyddiau allan gyda ffrindiau.  Mae’n hawdd i’w drefnu - dewiswch y pecyn sba addasaf i chi a chliciwch ARCHEBU er mwyn anfon ymholiad e-bost i Sba Môr-Forwyn Portmeirion.

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion gydag thriniaethau a drefnwyd ymlaen llaw.

Cysylltu â 01766 772444 | sba@portmeirion.cymru  


Pecynnau Diwrnod

Croeso i westeion sy’n aros yn y gwesty a gwesteion dydd.  Ar gyfer Pecyn Diwrnod Sba ewch i Gastell Deudraeth yn gyntaf er mwyn cofrestru a thalu am eich pecyn

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.

Pecyn Môr-Forwyn: £60

Pecyn Môr-Forwyn: £60

Hanner Diwrnod

Mwynhewch ginio dau gwrs yng Nghastell Deudraeth, ac un o'r triniaethau hyn i ddilyn: Triniaeth Dwylo, Tylino'r Cefn neu Driniaeth Gyflym i'r Wyneb.

Pecyn Môr-Forwyn Moethus: £115

Pecyn Môr-Forwyn Moethus: £115

Diwrnod Cyfan

Mwynhewch ginio dau gwrs yng Nghastell Deudraeth gyda gwydriad o Prosecco, a'r holl driniaethau hyn i ddilyn: Tylino'r Cefn, Triniaeth Drofannol i'r Wyneb a Thrin y Dwylo a'r Traed.


PECYNNAU DROS NOS

Dim ond ar gyfer gwestion sy'n aros dros nos mae'r Pecynnau Aros ar gael; gallwch eu hychwanegu i'ch archeb lety ar-lein neu trwy gysylltu gyda'n cynorthwywyr archebu llety ar aros@portmeirion.cymru

Bydd yn cael ei ychwanegu at gostau'r arhosiad ar eich bil terfynol. Unwaith y byddo'r archeb wedi ei gwneud dylech gysylltu â Sba Môr-forwyn Portmeirion i gadw lle ar gyfer eich triniaeth ar adeg gyfleus. 

Hanfodion Sba

Hanfodion Sba

£35.00 y driniaeth

Dewis un: Tylino cefn, Tylino pen, Trin traed, Trin dwylo

Rhin y Sba

Rhin y Sba

£65.00 y driniaeth

Dewis un: Tylino Corff Cyfan, Triniaeth Awr Cerrig Poeth, Lapio Gwymon neu Fwd gyda Serwm Corff

Llesmair Sba

Llesmair Sba

£85.00 y driniaeth

Dewis un: Tylino Corff Cyfan wedi ei bersonoleiddio a thriniaeth wyneb, Triniaeth Awr a hanner Cerrig Poeth, Lapio Gwymon neu Fwd gyda Thylino Cefn

Sba Môr-forwyn

Dewislen Sba