AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn Portmeirion

Sba Môr-forwyn Portmeirion

Ein Triniaethau

Sba Môr-Forwyn Portmeirion yw’r lle delfrydol ichi ymlacio gorff ac enaid.  Croeso i westeion sy’n aros yn y gwesty a gwesteion dydd. Rydym yn cynnig amrywiaeth o driniaethau llesol gan gynnwys tylino, sgwriaethau a thriniaethau cerrig poeth.

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion gydag thriniaethau a drefnwyd ymlaen llaw.

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.


Triniaethau

SBA DDYRCHAFOL £65.00 

SBA DDYRCHAFOL 

 

Profwch gyfuniad adfywiol sgwrio ysgafn i ddiblisgo’r cefn ac wedyn driniaeth bersonoledig i dylino’r cefn, gwddf ac ysgwyddau i godi’r ysbryd ac adfywio’r enaid.

Triniaeth 50 munud am £65.00

SBA YMLACIOL£65.00 

SBA YMLACIOL

 

Gadewch i’r driniaeth hon lacio’ch tyndra a’ch straen gyda glanburiad poeth i’r traed a thyliniad Swedaidd llawn i’r corff i’ch ymlacio’n llwyr.

Triniaeth 50 munud am £65.00

SBA LONYDDOL£65.00 

SBA LONYDDOL

 

Ymollyngwch i’r driniaeth hon o dylino gyda cherrig cynnes esmwyth ar hyd cefn y corff i liniaru tensiynau’r cyhyrau i’ch adfywio a’ch bywiogi.

Triniaeth 50 munud am £65.00

Sba Ddisglair£65.00 

Sba Ddisglair

 

Adfywiwch eich croen gyda phrofiad wyneb moethus wedi'i addasu’n benodol ichi a gynllunwyd i adfer llewyrch eich croen.

Triniaeth 50 munud am £65.00

Sba Adfywiol £65.00 

Sba Adfywiol 

 

Ymlaciwch gyda’n cyfuniad rhagnorol o dylino'r cefn a thrin wyneb i fwynhau gweddnewidiad llesol ac adfywiol cwbl haeddiannol.

Triniaeth 50 munud am £65.00