AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Sba Môr-forwyn

Sba Môr-forwyn

Ein Triniaethau

Sba Môr-Forwyn Portmeirion yw’r lle delfrydol ichi ymlacio gorff ac enaid.  Croeso i westeion sy’n aros yn y gwesty a gwesteion dydd. Rydym yn cynnig amrywiaeth o driniaethau llesol addas i ddynion a merched fel ei gilydd, gan gynnwys tylino, triniaethau wyneb, sgwriaethau, lapio a thriniaethau brys.

Byddwn yn defnyddio Cynhyrchion Tropic yn unig a’r rheini’n hollol naturiol, feganaidd ac wedi eu datblygu heb greulondeb. Mae cynnyrch Tropic Skincare ar werth hefyd yn Sba Môr-Forwyn Portmeirion. 

Mynediad am ddim i bentref Portmeirion gydag thriniaethau a drefnwyd ymlaen llaw.

O ran cwrteisi i westeion eraill ac i’n therapyddion, gofynnwn i westeion y sba gadw at ein polisi diddymu archebion: Rydym angen rhybudd 24 awr ymlaen llaw ar gyfer canslo archebion ac onis ceir byddwn yn codi 100% o bris y driniaeth. Diolch am eich cefnogaeth a diolch am gadw at bolisi archebion y sba.


Triniaethau

Triniaethau Corff£35 

 

Isafswm oedran ar gyfer triniaeth i blant yw 7 oed. Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

Triniaethau Therapi£65 
Triniaethau Wyneb£30 
Colur a Gwallt£20 
Dwylo a Thraed£20 
Cwyro ag Arliwio£8 

Sba Môr-forwyn

Dewislen Sba