AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Gwyliau Spa

Gwyliau Spa

Seibiant i'r Sba


"Pecyn DBB gan gynnwys Triniaeth Sba"


GWYLIAU SBA PORTMEIRION

 

Wrth i'r nosweithiau ymestyn ar dail yn troi lliw dyma adeg ddelfrydol i droi cefn ar dymhestloedd byd am seibiant braf a thriniaeth sba foethus ich hadfywio.

 

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys swper, gwesty, brecwast a thriniaeth sba yn unol â’r manylion isod. Maen cynnwys swper a (gallwch ddewis naill ai Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth), brecwast llawn y ddau fore, lletyr ddwy noson. Byddwn yn eich cysylltu â chi i drefnu apwyntiad ich triniaeth.

 

CYNHWYSIR NIFER O DRINIAETHAU Y SBA FEL RHAN O'R PECYN (I UN PERSON). GELLIR ARCHEBU TRINIAETHAU YCHWANEGOL (OS OES LLE AR GAEL) O £75.00 Y PERSON. 

 

Am rhestr or triniaethau ar gael cliciwch yn y fan yn.

 

 Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more