AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Gwyliau Spa Dwy Noson

Gwyliau Spa Dwy Noson

Gwyliau Dwy Noson gyda Thriniaeth Sba


"Gwyliau Dwy Noson gan gynnwys Triniaeth Sba"


GWYLIAU SBA PORTMEIRION

 

Wrth i'r nosweithiau ymestyn ar dail yn troi lliw dyma adeg ddelfrydol i droi cefn ar dymhestloedd byd am seibiant braf a thriniaeth sba foethus ich hadfywio.

GWYLIAU DWY NOSON

 

Mae pris ein Gwyliau Sba Dwy Noson yn cychwyn o £378 i ddau o bobol yn rhannu ystafell ac yn cynnwys swper, gwesty, brecwast a thriniaeth sba yn unol â’r manylion isod. Llofft ddwbl safonol yn y pentref neu yng Nghastell Deudraeth ywr llety ac mae modd uwchraddio os dymunir. Maen cynnwys swper ar y ddwy noson (gallwch ddewis naill ai Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth), brecwast llawn y ddau fore, lletyr ddwy noson (gellir uwchraddio i un o ystafelloedd y gwesty, swît yn y pentref neu ystafelloedd fawr yng Nghastell Deudraeth).  Cewch ddewis un or triniaethau isod a byddwn yn eich cysylltu â chi i drefnu apwyntiad ich triniaeth.

CYNHWYSIR UN O'R TRINIAETHAU SBA ISOD FEL RHAN O'R PECYN (I UN PERSON). GELLIR ARCHEBU TRINIAETHAU YCHWANEGOL (OS OES LLE AR GAEL) AM £65.00

SBA DDYRCHAFOL

 

Profwch gyfuniad adfywiol sgwrio ysgafn i ddiblisgor cefn ac wedyn driniaeth bersonoledig i dylinor cefn, gwddf ac ysgwyddau i godir ysbryd ac adfywior enaid. Triniaeth 50 munud.

SBA YMLACIOL

 

Gadewch ir driniaeth hon lacioch tyndra ach straen gyda glanburiad poeth ir traed a thyliniad Swedaidd llawn ir corff ich ymlacion llwyr. Triniaeth 50 munud.

SBA LONYDDOL

 

Ymollyngwch ir driniaeth hon o dylino gyda cherrig cynnes esmwyth ar hyd cefn y corff i liniaru tensiynaur cyhyrau ich adfywio ach bywiogi. Triniaeth 50 munud.

 

CADW LLE

 

Archebwch ar-lein neu gysylltwch â'n tîm archebu ar 01766 770000 / 772300 / 772301 neu anfonwch e-bost i aros@portmeirion.cymru am ragor o fanylion ac i archebu'ch lle.

 

NODYN

 

Dylid sylwi, oherwydd cyfyngiadau statudol Covid-19, dim ond un cwsmer ar y tro gaiff fynediad ir Sba.

 

CANLLAWIAU SBA COVID-19

Canllawiau Sba Covid-19