AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

13 May 2019

Daeth Portmeirion yn bedwerydd allan o’r 19 tref a phentref glan môr harddaf yn ôl dewis arbenig...

Darganfod Portmeirion

10 April 2019

Eleni yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru ac i ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth #DarganfodPortm...

Pasg ym mhentref Portmeirion

9 April 2019

Mae Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd ac mae gennym lu o bethau cyffrous ar y gweill ym mhentref Po...

POBL PORTMEIRION YN SÊR CYFRES DELEDU NEWYDD

9 April 2019

Bydd The Village yn cwrdd â rhai o’r dynion a’r merched sy’n helpu i redeg un o atyniadau ymw...

Portmeirion yn Torri Record

4 March 2019

Cynigiodd Bortmeirion fynediad am ddim i ymwelwyr ar Ddydd Gŵyl Dewi, a’r ymateb i hyn oedd y nif...

Penwythnos Gŵyl Dewi

19 February 2019

Portmeirion yn cynnig MYNEDIAD AM DDIM ar Fawrth y 1af 2019 i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd Portm...

Ffair Waith Portmeirion

6 February 2019

A ydych chi'n ceisio profiadau newydd, eisiau gweithio mewn lleoliad godidog, ac yn mwynhau cyfarfod...

Clogyn ‘Prisoner’ Gwreiddiol yn Dychwelyd i’r Pentref

21 December 2018

Mae’n bleser gan Bortmeirion ddadorchuddio clogyn gwreiddiol a gafodd ei wisgo yn “The Prisoner...