AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Bwthyn Deduraeth

2019-07-18

Ydych chi’n meddwl am eich gwyliau haf? Nawr yw’r amser delfrydol i archebu eich gwyliau hunan-arlwy ym mhentref Portmeirion.

Mae’r hen ffermdy Bwthyn Deudraeth o'r 19eg ganrif yng nghalon ystâd fawr Portmeirion yn le delfrydol i ddianc oddi wrth fwrlwm bywyd. 

Bwthyn Deudraeth yw un o ffefrynnau wyresau Clough Williams-Ellis, sydd yn aml yn  aros yma pan fyddant yn ymweld â phentref Portmeirion.

Mae tirwedd naturiol o'r amgylch, sydd yn berffaith ar gyfer cerdded, beicio a hyd yn oed marchogaeth. Ar ddiwedd dydd, cewch swatio o flaen y tan ar yr aelwyd hynafol.
Mae gan Portmeirion 12 o fythynnod hunan-arlwy o wahanol feintiau.  Ceir ynddynt geginau wedi eu cyflenwi ag offer addas ac mae ymhob bwthyn deledu, ffôn a Wi-Fi.

Cynhwysir gwresogi, tyweli a chynfasau ym mhris y bwthyn a’r gwelyau wedi eu cymenu cyn ichi gyrraedd. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn (heblaw cŵn cymorth) yn y Bythynnod Hunan-Arlwy.  


Caiff ein gwesteion fynediad am ddim i bentref Portmeirion a defnyddio'r pwll nofio awyr agored. Gellir cynnig cludiant o'r gorsafoedd trên a bysiau lleol os trefnir ymlaen llaw.  Mae llefydd parcio wedi eu clystnodi ar gyfer pob bwthyn.
 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more