AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

2019-03-07

Pwy bynnag rydych chi’n eu dathlu ar Sul y Mamau eleni, mae Portmeirion yn cynnig gwledd o ffyrdd y gallwch ddiolch i’r ddynes arbennig yn eich bywyd. 


Gallwch dreulio amser gyda’ch gilydd fel teulu yn amgylchoedd hardd Pentref Portmeirion a mynd am dro braf trwy’r gerddi, a fydd yn blodeuo’n lliwgar yn union mewn pryd i ddathlu diwrnod arbennig mam. 


I’r rhai sy’n mwynhau moethusrwydd, beth am dretio mam i de prynhawn arbennig yng Ngwesty Portmeirion? Bydd lolfeydd a theras y gwesty yn gweini te prynhawn ddydd Gwener y 29ain a dydd Sadwrn y 30ain o Fawrth – gyda gwydriad o swigod ac anrheg arbennig am ddim i bob mam. Mae tocynnau rhodd te prynhawn ar gael i’w prynu hefyd. Ffoniwch y gwesty i archebu neu i brynu tocynnau rhodd ar 01766 772440.


I’r mamau sy’n hoffi ychydig o faldod, mae Sba’r Fôr-forwyn ym Mhortmeirion ar agor drwy gydol penwythnos Sul y Mamau ac yn cynnig amrywiaeth o driniaethau i helpu mam i ymlacio a dadweindio. Gallwch archebu triniaeth arbennig neu ddiwrnod llawn yn y sba yn cynnwys cinio 2 gwrs yng Nghastell Deudraeth ac amrywiaeth o driniaethau therapiwtig. Beth bynnag y dewiswch chi, bydd mam yn siŵr o adael wedi ymlacio ac adfywio. Mae tocynnau rhodd i’r sba ar gael hefyd. I archebu pecyn neu driniaeth sba, neu i brynu tocynnau rhodd i’r sba, ffoniwch 01766 772444.


Chwilio am anrheg arbennig? Mae llond siopau Portmeirion o eitemau moethus y bydd mam yn siŵr o ddotio arnynt. Mae casgliad Côte Noire o wasgarwyr a chanhwyllau sent yn anrhegion delfrydol ar gyfer Sul y Mamau ac maen nhw’n siŵr o bara’n hwy na blodau ffres. Byddai unrhyw fam glam yn gwirioni o gael gŵn sidan Rose Fulbright wedi’i leinio, neu gallech ddewis anrheg o blith ein crochenwaith traddodiadol a modern. Mae tocynnau rhodd ar gael yn y siopau neu ar-lein ar portmeiriononline.co.uk  


Ni fyddai unrhyw ddathliad Sul y Mamau’n gyflawn heb ginio Sul arbennig. Tretiwch mam i ginio moethus yng Ngwesty Portmeirion, neu ginio Sul llai ffurfiol ym mwyty Castell Deudraeth. Pa un bynnag y dewiswch chi, cewch fwynhau bwyd, gwin a gwasanaeth Cymreig o’r safon uchaf. 


P’un a ydych chi’n chwilio am anrhegion ardderchog neu am ddiwrnod allan i ymlacio a mwynhau, dewch o hyd i’r trît delfrydol i blesio mam ym Mhortmeirion.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl