AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Blog Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

2022-12-15

Cawsom benwythnos arbennig dros yr Ŵyl Fwyd a Chrefft a braf oedd croesawu bron i 8,000 ohonoch draw i’r pentref – diolch am ddod a gobeithio y cawsoch amser braf yn siopa ac yn mwynhau gweld hen ffrindiau ac ati.

Byddwn nawr yn anelu tuag at y cyfnod Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac yna byddwn yn cau am gyfnod mis Ionawr. Dyma’r dyddiadau pwysig i’ch dyddiadur:

Dydd Nadolig – Pentref ar gau i ymwelwyr dyddiol

Dydd San Steffan – Pentref ar gau i ymwelwyr dyddiol

Fydd Pentref Portmeirion ar gau i bawb:

Pnawn Sul 8fed o Ionawr tan fore Llun 30ain o Ionawr 2023

Mawr obeithiwn y cewn eich croesawu nol yma flwddyn nesaf – a cofiwch y bydd ein Maes Cartrefi Modur yn agored o’r 1af o Fawrth 2023.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Gyfeillion!

Blaenorol

Yn ôl