AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwthyn yr Angel

Bwthyn yr Angel

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 6

Yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yw un o'r adeiladau hynaf yn y pentref, ac fel mae'r enw'n ei awgrymu, mae'n cynnwys plac deniadol o negesydd nefolaidd gan Gilbert Hayes y tu allan. Mae siâp crwm anhygoel yr adeilad ynghyd a'r teils afreolaidd wedi'u dylunio i wneud i'r bwthyn edrych yn hyn na'i dreftadaeth Art Deco. Golygfeydd hynod dros yr aber ac o Ercwlff.


Sylwch fod bwthyn yr Angel gyferbyn â’r brif neuadd achlysuron ac o’r herwydd gall fod yn swnllyd ar brydiau. 

Cynllun Llawr

Bwthyn yr Angel