AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Bwthyn yr Angel

Bwthyn yr Angel

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 6

Yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yw un o'r adeiladau hynaf yn y pentref, ac fel mae'r enw'n ei awgrymu, mae'n cynnwys plac deniadol o negesydd nefolaidd gan Gilbert Hayes y tu allan. Mae siâp crwm anhygoel yr adeilad ynghyd a'r teils afreolaidd wedi'u dylunio i wneud i'r bwthyn edrych yn hyn na'i dreftadaeth Art Deco. Golygfeydd hynod dros yr aber ac o Ercwlff.


Sylwch fod bwthyn yr Angel gyferbyn â’r brif neuadd achlysuron ac o’r herwydd gall fod yn swnllyd ar brydiau. 

Cynllun Llawr

Bwthyn yr AngelCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more