AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Borthwen Bach

Borthwen Bach

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 5

Borthwen Bach, hen dŷ fferm Cymreig ar ei ben ei hun efo patio a thwb poeth**, maes parcio preifat a gardd a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r caeau. Mae’n cynnwys cegin efo bwrdd bwyd, ystafell eistedd efo stof llosgi coed, un llofft i lawr grisiau efo gwely 4’6” (135cm), dwy lofft i fyny’r grisiau, un efo gwely dwbwl 5’ (150cm) a’r llall efo gwely sengl addas i blentyn, a stafell ymolchi efo cawod (dim bath).

 

**Sylwch yn garedig os bydd angen y twb poeth, bydd tâl uwchwerthu o £100 yn cael ei ychwanegu at eich archeb. Rhowch wybod ar gadarnhau'r archeb a bydd hyn yn cael ei gymhwyso i'ch cyfrif bwthyn**

Cynllun Llawr

Borthwen Bach