AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Toll

Toll

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 6

Mae'r adeilad rhestredig Gradd II hwn yn edrych i lawr dros Sgwâr y Batri. Mae golygfeydd trawiadol o'r mor i'w gweld o bob un o'r tri lefel. Cadwch eich llygaid yn agored am yr cerflun derw wedi'i beintio o San Pedr sydd yn sefyll fel gard ar y balconi.

Cynllun Llawr

Toll