AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Dorlan Goch

Dorlan Goch

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 9

Beth bynnag fo'r tywydd, y tŷ mawr hwn o'r 1930au yw'r lle perffaith i fod pan fyddwch am dreulio amser gyda grŵp mawr o deulu neu ffrindiau. Gyda phopeth o gegin agored, braf i ddigonedd o le y tu allan, bydd eich amser yma'n gwibio heibio. Sylwch os gwelwch yn dda fod y twbyn poeth** wedi cael ei ail-lenwi cyn ichi gyrraedd. Mae angen cyfnod sylweddol o amser ir twbyn gyrraedd tymheredd addas iw ddefnddio ac ni fydd yn barod tan y bore trannoeth. Ar eich bore gadael, mi ddaw aelod o’r tîm cynnal acw i wagio’r twbyn a gofynnwn ichi beidio â’i ddefnyddio y bore hwnnw os gwelwch yn dda.

 

 

Cynllun Llawr

Dorlan GochCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more