AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Dorlan Goch

Dorlan Goch

Bwthyn hunan-arlwy yn cysgu 9

Beth bynnag fo'r tywydd, y tŷ mawr hwn o'r 1930au yw'r lle perffaith i fod pan fyddwch am dreulio amser gyda grŵp mawr o deulu neu ffrindiau. Gyda phopeth o gegin agored, braf i ddigonedd o le y tu allan, bydd eich amser yma'n gwibio heibio. Sylwch os gwelwch yn dda fod y twbyn poeth** wedi cael ei ail-lenwi cyn ichi gyrraedd. Mae angen cyfnod sylweddol o amser ir twbyn gyrraedd tymheredd addas iw ddefnddio ac ni fydd yn barod tan y bore trannoeth. Ar eich bore gadael, mi ddaw aelod o’r tîm cynnal acw i wagio’r twbyn a gofynnwn ichi beidio â’i ddefnyddio y bore hwnnw os gwelwch yn dda.

 

**Sylwch yn garedig os bydd angen y twb poeth, bydd tâl uwchwerthu o £100 yn cael ei ychwanegu at eich archeb. Rhowch wybod ar gadarnhau'r archeb a bydd hyn yn cael ei gymhwyso i'ch cyfrif bwthyn**

Cynllun Llawr

Dorlan GochCookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more