AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

10 Rheswm i ymweld â phentref Portmeirion yn 2020

2020-01-21

Ar drothwy degawd newydd, dyma fwrw golwg ar ddeg rheswm da i ymweld â phentref Portmeirion eleni.

1. 60 Blynedd o’r Beatles

Mae’n 60 blynedd eleni ers ffurfio’r band roc eiconig, ond wyddoch chi fod cysylltiadau gan y Fab Four â phentref Portmeirion a Harlech? Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 22 Chwefror ar gyfer digwyddiad cyffrous i ddathlu gyrfa’r band yn cynnwys sgyrsiau gan artistiaid a oedd yn adnabod y Beatles ac yn chwarae gyda nhw, a bydd dwy set fyw gan The Shakers. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi. Gallwch ddarllen mwy am ein digwyddiad “60 Blynedd o’r Beatles” yma.

2. Ar Grwydr bob Tymor

Mae cyfleoedd di-ri i fwynhau’r awyr agored ym mhentref Portmeirion, yn cynnwys coedwig isdrofannol, gardd Siapaneaidd, gardd Fictoraidd a llawer iawn mwy i’w ddarganfod yn y pentref ac ar hyd aber afon Dwyryd. Dewch yn y gwanwyn i fwynhau’r blodau hardd, neu i grwydro ar ddiwrnod braf o haf; mae lliwiau’r hydref yn werth eu gweld, a’r pentref yn llawn naws Nadoligaidd yn y gaeaf. Mae yna rywbeth i’w ddarganfod yma gydol y flwyddyn!

Gallwch ddarllen mwy am ein gerddi a’r aber yma.

3. Diwrnod Agored Priodasau

Chwilio am y lleoliad delfrydol i briodi? Dewch i ddarganfod beth sydd gan bentref Portmeirion i’w gynnig yn ein Diwrnod Agored Priodasau ddydd Sadwrn 29 Chwefror. Dewch i weld y cyfleusterau sydd ar gael i gynnal priodasau a derbyniadau, sy’n gweddu i briodasau bach a mawr. Bydd cyfle hefyd i gwrdd â’n trefnwyr priodasau ynghyd â chyflenwyr lleol, i roi hwb ichi wrth drefnu eich diwrnod arbennig. Mwy o wybodaeth ar ein tudalen Diwrnod Agored Priodasau.

4. Rhedeg y 6ed Llwybr

Ydych chi’n chwilio am her i’ch ysgogi i fagu ffitrwydd eleni? Os felly, beth am gofrestru ar gyfer y 6ed Llwybr, sef 6K o amgylch y Gwyllt ddydd Sadwrn 28ain Mawrth? Mae’r digwyddiad hwn yn croesawu’r teulu oll ac yn cynnwys gwobrau unigryw. Gallwch gofrestru rŵan, felly ewch draw dudalen y 6ed llwybr i gofrestru.

5. Dathlu Achlysur Arbennig

Beth bynnag fo’ch achlysur, boed yn ben-blwydd, yn ben-blwydd priodas, yn ddyweddïad, neu ddim ond awydd rhoi trît arbennig i rywun, Portmeirion yw’r lle delfrydol i ddathlu! Gallwch dreulio noson neu ddwy yn un o’r amrywiaeth eang o opsiynau llety sydd ar gael yma, o blasty Fictoraidd castellaidd i fwthyn hunan-arlwy cysurus. Mae yma hefyd ddewis arbennig o fwytai a chaffis arobryn ar gyfer swper moethus neu de prynhawn. Mae ymweliad â phentref Portmeirion yn siŵr o blesio!

6. Cynhadledd Flynyddol y Prisoner

Unwaith eto, bydd selogion y gyfres deledu gwlt o’r 1960au, The Prisoner, yn ymgynnull ym mhentref Portmeirion ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, a gynhelir gan y Six of One Prisoner Appreciation Society. Mae’r penwythnos hwn o ddathlu’r gyfres – a gafodd ei ffilmio yma ym mhentref Portmeirion – yn cynnwys sgyrsiau a pherfformiadau, ac mae’n llawn hwyl!

Gallwch ddysgu mwy am Gynhadledd y Prisoner yma.

7. Cyfle i fwynhau gwyliau Hunan-arlwy

Gallwch logi un o’n 13 o fythynnod hunan-arlwy unigryw; maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Cymru. Ymunwch â ni am benwythnos hir neu wyliau hwy; boed yn benwythnos gŵyl y banc, gwyliau teuluol gyda’r plant, neu am hoe fach yn harddwch pentref Portmeirion.

Mwy o wybodaeth am ein bythynnod hunan-arlwy yma.

8. Bwydydd blasus

Mae Portmeirion yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau bwyta allan yn cynnwys ciniawa moethus, te prynhawn blasus, ffefrynnau Eidalaidd, gelato Eidalaidd traddodiadol, a seigiau hamddenol blasus yn ein brasserie a dewis o gaffis. Mwy o wybodaeth am yr opsiynau bwyta yma.

9. Prynu’n Lleol

Dewch i bori’r amrywiol siopau llyfrau a siopau anrhegion ym mhentref Portmeirion, lle gallwch brynu anrhegion unigryw, Crochenwaith Portmeirion, cynnyrch lleol o Gymru a nwyddau o’r gyfres deledu gwlt, The Prisoner. Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch ein siopau.

10. Gŵyl Fwyd a Chrefft

I’r rhai sy’n cael blas ar fwydydd da, cynhelir ein Gŵyl Fwyd a Chrefft eto ym mis Rhagfyr 2020, gyda mwy na 120 o stondinau crefftwyr, arddangosiadau coginio, cerddoriaeth ac Ogof Siôn Corn. Mwy o wybodaeth am yr yr ŵyl fwyd a chrefftau yma..

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i bentref Portmeirion yn 2020!
 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more