AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
GŴYL FWYD A CHREFFT

GŴYL FWYD A CHREFFT

Rhagfyr 4-6 2020 9:30yb - 5yp


"Gŵyl i’r teulu oll sy’n dathlu bwydydd a chrefftau lleol o bob lliw a llun"


Bwyd a hwyl yr ŵyl mewn lleoliad hudolus – dewch yn llu! Cynhelir Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion rhwng Rhagfyr 4-6 2020 9:30yb - 5yp.

Mae gŵyl Nadoligaidd flynyddol y Pentref Eidalaidd yn arddangos y goreuon o blith bwydydd, diodydd, anrhegion ac adloniant lleol.

Mae’r ŵyl yn cynnwys dros 120 o stondinau crefftwyr yn arddangos y cynnyrch Cymreig gorau. Yn ogystal â chynnyrch a chrefftau lleol, mae gennym raglen lawn o adloniant yn cynnwys arddangosiadau coginio, cerddoriaeth, a Grotto Siôn Corn.

Ymunwch â’r miri a dewch o hyd i’r anrheg ddelfrydol wrth grwydro’r ŵyl!

Am gyfleuon hysbysebu, anfonwch ebost at marchnata@portmeirion.cymru