AROS YMA

Llofft 1 Guests
Llofft 2 Guests
Llofft 3 Guests
Llofft 4 Guests
Llofft 5 Guests
Please select accomodation type

Penwythnos Y Prisoner

Cynhadledd flynyddol Y Prisoner, a gynhelir gan y Six of One Prisoner Appreciation Society


"Tan tro nesa"


Bydd Cynhadledd Flynyddol Swyddogol y Prisoner, sydd wedi’i seilio ar y rhaglen deledu gwlt o 1967 gan Patrick McGoohan, yn dychwelyd i Bortmeirion yn 2019. Fe’i cynhelir gan y Six of One Prisoner Appreciation Society.

Mae’r digwyddiadau cyhoeddus yn cynnwys Gorymdaith yr Etholiad, Theatr Tally-Ho a Gwyddbwyll Pobl, ac yn nes ymlaen, ceir perfformiad arbennig gan David Rhodes a’r Band Iwcalili PortmeiriCON. Dewch i ymuno â’r hwyl a’r dathlu!