AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Noson Dathlu 60 Mlynedd O'r Beatles

Noson Dathlu 60 Mlynedd O'r Beatles

Noson Dathlu 60 Mlynedd O'r Beatles Dydd Sadwrn 22 Chwefror

Dewch i ddathlu 60 mlynedd o un o fandiau enwocaf y byd The Beatles, a hefyd eu cysylltiadau gyda Portmeirion a Harlech.

Bydd y diwrnod yn cynnwys Taith Tywys The Beatles o’r pentref; sgwrs fer gyda Gwilym Phillips, cyn-aelod o The Vikings ddaru chwarae efo George a Paul yn Harlech; cyflwyniad “ Fy Mywyd efo’r Beatles” gan Tony Bramwell; cyri (cyw iâr neu lysiau); ac yn gorffen efo 2 set gan The Shakers a bydd yn mynd a ni yn ôl i’r Cavern yng nghanol Lerpwl y 60au. 120 o docynnau ar werth.

4:30pm - Taith cerdded The Beatles o’r Pentref

5:45pm - Sgwrs efo Gwilym Phillips (The Vikings – ddaru chwarae efo Paul McCartney a George Harrison yn Harlech yn 1958)

6:00pm - Sgwrs a ffilm efo Tony Bramwell (ddaru weithio efo’r The Beatles trwy oes y band)

7:45pm - Curry

9:00pm - The Shakers (band o’r Cavern Club)