AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Cynllun Twf Gogledd Cymru

2024-06-04

Cyfleoedd tendro newydd i ddatblygu Twristiaeth lletygarwch yng Ngogledd Cymru

 

Mae partneriaid Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai wedi cyhoeddi cyfleoedd tendro newydd i ddatblygu’r diwydiant twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru.  Fel rhan o'r cynllun hwn mae Portmeirion yn anelu at wella afonau addysgol a chyfleoedd hyfforddi yn yr ardal.  Gwahoddir busnesau i gyflwyno ceisiadau ar gyfer elfennau adeiladu’r prosiectau a fydd yn rhoi hwb i’r sector ac yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’w gweithlu yn y dyfodol ar gyfer yr oes ddigidol.  Bydd Portmeirion yn sefydlu Academi Croeso Portmeirion fel rhan o’r prosiect yma ac yn awyddus i benodi contractwr i godi estyniad i adeilad presennol i greu llety ar gyfer
prentisiaid, a gosod parth addysgu a dysgu newydd gan gynnwys cegin hyfforddiant a phrofiad addysgu.  Gall busnesau sydd â diddordeb mewn tendro ar gyfer y cyfle hyn lawrlwytho’r pecyn tendro llawn trwy ymweld â GwerthwchiGymru.

Blaenorol

Yn ôl





Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more