AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Gofalu am eich Croen yn Ystod y Gaeaf

2019-02-06

Dyma gynghorion defnyddiol gan Rebecca Hughes, rheolwr Sba’r Fôr-forwyn, i’ch helpu i ofalu am eich croen yn ystod y gaeaf.

  1. HYDRADU HANFODOL

I gadw’ch croen yn iach ac yn ddisglair, yn enwedig yn ystod misoedd oer y gaeaf, defnyddiwch hufen lleithio fel Tropics Skin Feast. Dylid ei ddefnyddio yn y bore ac wrth noswylio.

  1. SGRWBIO AM SGLEIN

Dylid sgrwbio’r croen o leiaf unwaith yr wythnos. Byddwch yn ofalus nad ydych yn gwneud yn amlach na hyn rhag ichi beri plorod ac ati ar y croen.

  1. MASG A MALDOD

Dylid defnyddio masg hydradu ar yr wyneb o leiaf unwaith yr wythnos. Gall masg ‘llyfnu’r wyneb’ helpu’r croen ddisgleirio ar ôl misoedd tywyll a llwm y gaeaf, ac mae’n rhoi hwb i groen dilewyrch, gwelw.

 

Os hoffech brynu nwyddau o gasgliad Tropics, cysylltwch â Sba’r Fôr-forwyn.

 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more