AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Ffair Waith Portmeirion

2019-02-06

A ydych chi'n ceisio profiadau newydd, eisiau gweithio mewn lleoliad godidog, ac yn mwynhau cyfarfod pobl newydd?

Mae Portmeirion yn cynnal ffair waith ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, rhwng 10yb a 2yh yng Nghastell Deudraeth.

Dewch draw am sgwrs anffurfiol gyda’n penaethiaid adrannau am gyfle i ddarganfod pa swyddi llawn amser, rhan amser a thymhorol sydd ar gael yma. Bydd ffurflenni cais ar gael i'w cwblhau ar y diwrnod neu efallai yr hoffech fynd â nhw adref a'u hanfon atom wedyn.

Edrychwn ymlaen at eich gweld, a chofiwch sôn wrth eich ffrindiau a’ch teulu.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl