AROS YMA

Llofft Bwthyn  1 gwesteion
Llofft Bwthyn  2 gwesteion
Llofft Bwthyn  3 gwesteion
Llofft Bwthyn  4 gwesteion
Llofft Bwthyn  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Clogyn ‘Prisoner’ Gwreiddiol yn Dychwelyd i’r Pentref

2018-12-21

Mae’n bleser gan Bortmeirion ddadorchuddio clogyn gwreiddiol a gafodd ei wisgo yn “The Prisoner” yn 1966/67, i’w gadw a’i arddangos yma yn Neuadd y Dref.

Rhoddwyd y clogyn yn anrheg i Bortmeirion gan Dave Hagerty, a enillodd ef mewn cystadleuaeth o’r enw’r Tally Ho Special Competition a gynhaliwyd gan y 6 of 1 Prisoner Society ym 1982. Llwyddodd Dave i roi’r atebion cywir i gyfres o gwestiynau am y gyfrinach y tu cefn i rifau yn y Pentref o’r gyfres deledu cwlt “The Prisoner”.

Mae’r clogyn gwreiddiol bellach ar ddangos yng nghaffi Neuadd y Dref lle caiff pawb sy’n ymweld ei fwynhau. Diolch yn fawr ichi, Dave, am eich rhodd hael!

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl