AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Penwythnos Gŵyl Dewi

2019-02-19

Bydd Portmeirion yn croesawu’r cyhoedd i’r pentref am ddim ddydd Gwener Mawrth y 1af 2109, fel rhan o benwythnos o ddathlu Nawdd Sant Cymru. 


Mae’r atyniad ymwelwyr poblogaidd wedi trefnu penwythnos i ddathlu treftadaeth a diwylliant Cymru. Caiff ymwelwyr fwynhau teithiau tywys am ddim o amgylch y pentref a bydd Trên y Gwyllt yn rhedeg, yn ogystal â sioe glyweled sy’n cynnwys llais y pensaer Clough Williams-Ellis yn egluro sut a pham yr adeiladodd y pentref. Mae ein garddwyr wedi plannu dros 3,000 o gennin Pedr ar gyfer yr achlysur!


Bydd rhagolwg ar arddangosfa newydd ar gyfer 2019, ‘Cromen y Canfod, ar gael i ymwelwyr. Bydd y rhagolwg hwn yn cynnwys crochenwaith ac arteffactau sy’n gysylltiedig â Phortmeirion a byddant yn gyfle i ymwelwyr ennyn gwell dealltwriaeth o’r safle a sut y datblygodd.


Bydd y dathliadau’n parhau trwy gydol y penwythnos gyda rhaglen gyffrous o adloniant Cymreig a bwydlenni ar thema Cymru ddydd Sadwrn yr 2il a dydd Sul y 3ydd o Fawrth. Gallech fwynhau te prynhawn yng Ngwesty Portmeirion, neu beth am gacen gri ffres neu gaws pob yn un o gaffis y pentref? Bydd Caffi’r Angel hyd yn oed yn gwerthu hufen iâ Bara Brith! 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more