AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Red Bull yn cynnal cynhadledd farchnata ym mhentref Portmeirion

2019-10-01

Daeth 82 o Swyddogion Marchnata o Red Bull UK i bentref Portmeirion ym mis Ebrill ar gyfer Cynhadledd Farchnata flynyddol Red Bull. 
Pentref Eidalaidd lliwgar Portmeirion, a saif ar ei benrhyn preifat ei hun ar gyrion Eryri, oedd y lleoliad delfrydol ar gyfer Cynhadledd Farchnata Red Bull. Roedd bryd y trefnwyr ar leoliad unigryw i ysbrydoli ac ymlacio ei fynychwyr. Llwyddodd pensaernïaeth, golygfeydd a hanes Portmeirion i ysbrydoli tîm marchnata creadigol Red Bull.

Dewisodd y tîm gynnal eu cynhadledd ym mhentref Portmeirion gan eu bod eisiau cerdded i gopa’r Wyddfa, ac roedden nhw’n chwilio am leoliad trawiadol gerllaw. Roedd cyfleusterau Portmeirion yn cynnig llety hyblyg o safon, dewis da o fwyd, amrywiol ystafelloedd a mannau cynadledda, ac mae’n andros o le da i gael parti – dyna fodloni holl hanfodion cynadledda Red Bull. “Mae Portmeirion yn lleoliad sy’n adrodd stori, a does yna ddim naws corfforaethol i’r lle,” meddai Natalie Duval, Arbenigydd Arloesi Cymdeithasol yn Red Bull. “Roedden ni am wneud llawer o weithgareddau datblygu tîm, unioni a chynllunio busnes ac, wrth gwrs, mwynhau parti da! Portmeirion oedd y lleoliad delfrydol i gyflawni hynny oll. Mae’n dal i fod yn destun sgwrs ymysg ein staff!” ychwanegodd Natalie. 

Trefnodd tîm Digwyddiadau Busnes Portmeirion i gael gosod ardal sawna a thwba twym ar y cei yn edrych allan dros yr aber preifat. Gallai’r mynychwyr ymlacio yn y twba twym, nofio yn nyfroedd yr aber a chwarae gemau pêl ar y traethau preifat. Cafwyd adloniant gyda’r nos fel rhan o’r gynhadledd, a chynhaliwyd cyngerdd ar y Sgwâr Canol a disgo yn Neuadd Ercwlff. 

“Ar sail yr hyblygrwydd a natur gyfeillgar y tîm ym Mhortmeirion yn wyneb ein gofynion cymhleth ac amrywiol ar gyfer y digwyddiad hwn, mi fuaswn i’n sicr yn argymell Portmeirion fel lleoliad ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol. A dweud y gwir, rydyn ni eisoes wedi trefnu cynhadledd arall ym mhentref Portmeirion ym mis Medi.” meddai Natalie.

Roedd mynychwyr y gynhadledd yn cynnwys Cyfarwyddwr Marchnata Red Bull UK Damian Marshall, a’r Pennaeth Rhaglennu a Datblygu Cynulleidfa, Tom Reding. Arhosodd tîm Red Bull ym mhentref Portmeirion am 2 noson, gan fwynhau llety yng Ngwesty Portmeirion, Castell Deudraeth a rhai o Lofftydd a Switiau unigryw’r Pentref.

Saif Pentref Eidalaidd Portmeirion ar ei benrhyn preifat ei hun, uwchlaw golygfeydd arfordirol hynod. Mae pentref Portmeirion yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Cymru, ac mae’n cynnwys pensaernïaeth eiconig, gerddi hardd a choetiroedd eang, dau westy, bythynnod hanesyddol, sba a bwytai arobryn. Mae yma bump o ystafelloedd achlysuron, a llety ar gyfer 14 i 120 o fynychwyr. Mae cydlynydd cynadledda ar y safle yn cefnogi digwyddiadau busnes ym mhentref Portmeirion, er mwyn sicrhau bod pob elfen o’ch digwyddiad yn mynd rhagddo’n rhwydd.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more