AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Portmeirion yn Ennill Wobr

2018-11-15

Mae Portmeirion wedi ennill Gwesty'r Flwyddyn yn Gwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru.

Oedd yn noson gwobrau yn cael ei gynnal ar nos Iau 15ed o fis Tachwedd yn Venue Cymru. Oedd yn dathliad o'r tyfiant a llwyddiant y diwydiant dros y 12 mis diwethaf.

Dwedodd Ashley Redfern-Williams, Rheolwr y Gwesty, "Mae'r gowbr yn golygu lot fawr i ni gyd ym Mhortmeirion. Mae o'n gydnabyddiaeth o'r holl waith mae'r staff yn rhoi i mewn bob diwrnod i gynnal safon uchel i bob gwesteion"

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl