AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Diwrnod Agored Priodasau

2018-11-03

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn, 17eg Dachwedd ar gyfer ein Diwrnod Agored Priodas, yn caniatáu chi i brofi'r gwir hud y mae Portmeirion yn ei gynnig.

Bydd ein Diwrnod Agored Priodas yn rhoi cyfle i gyplau ddarganfod ein cyfleusterau priodas unigryw, cwrdd â chyflenwyr lleol a dod i adnabod ein cynllunwyr priodas ddibynadwy sydd bob amser yn barod i fynd un cam ymhellach i wneud eich diwrnod mor arbennig â phosib.

Nid yn unig y byddwch chi'n gadael y Diwrnod Agored Priodas yn gwenu a llawn ysbrydoliaeth a chariad, byddwch hefyd yn gadael yn teimlo’n adfywiog ar ôl gwydraid am ddim o fizz a bag arbennig o fan gofroddion.

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cipolwg i chi ar sut y gallwn ni ym Mhortmeirion helpu i wneud eich diwrnod mor berffaith ac hudol a gallwn - gyda'ch anghenion a'ch dymuniadau bob amser wrth galon ein gwaith.

DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM yw hwn ond mae’n rhaid i westeion gofrestru i gymryd rhan. Cadwch eich lle yma.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl