AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Crochenwaith Portmeirion ar Ddangos yn un o Amgueddfeydd Mawr Llundain

2018-12-14

Mae arddangosfa crochenwaith newydd o’r enw ‘Portmeirion: Pottery Trendsetter’ wedi agor yn Amgueddfa Victoria & Albert, Llundain.

Mae’r arddangosfa, a agorodd ar Hydref 31, yn dangos siwrne Crochenwaith Portmeirion o’r siop anrhegion ym Mhentref Portmeirion i’r brand rhyngwladol adnabyddus a welwn heddiw. 

Mae’r arddangosfa’n dilyn hynt bywyd Susan Williams-Ellis, sefydlydd Crochendy Portmeirion a merch Clough Williams-Ellis, y pensaer a adeiladodd Bentref Portmeirion. Yn 2018 roedd canmlwyddiant genedigaeth Susan Williams-Ellis ac i ddathlu hynny, mae’r Amgueddfa wedi casglu detholiad o’i dyluniadau, sy’n glasuron erbyn hyn.

Mae’r arddangosfa’n dangos rhai o batrymau enwocaf Susan, yn cynnwys Totem, Magic City a’r Botanic Garden bytholwyrdd.
Gellir gweld yr arddangosfa yn Amgueddfa V&A tan 28 Gorffennaf 2019

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more