AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Ffair Waith Portmeirion

2019-02-06

A ydych chi'n ceisio profiadau newydd, eisiau gweithio mewn lleoliad godidog, ac yn mwynhau cyfarfod pobl newydd?

Mae Portmeirion yn cynnal ffair waith ddydd Sadwrn, Mawrth 16eg, rhwng 10yb a 2yh yng Nghastell Deudraeth.

Dewch draw am sgwrs anffurfiol gyda’n penaethiaid adrannau am gyfle i ddarganfod pa swyddi llawn amser, rhan amser a thymhorol sydd ar gael yma. Bydd ffurflenni cais ar gael i'w cwblhau ar y diwrnod neu efallai yr hoffech fynd â nhw adref a'u hanfon atom wedyn.

Edrychwn ymlaen at eich gweld, a chofiwch sôn wrth eich ffrindiau a’ch teulu.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more