AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Lili Enfawr yn Blodeuo

2018-06-03

Pleser yw cyhoeddi bod ein Cardiocrinum Giganteum (Lilis Enfawr) yn ei blodau. Dim ond bob 4–7 blynedd mae’r planhigyn prin hwn o Ddyffryn Yunnan, Tibet, yn blodeuo. Mae’n debyg y byddai unrhyw arddwr yn cytuno bod tyfu’r blodyn rhyfeddol hwn yn werth yr holl aros, gan ei fod yn cyrraedd dros 7 troedfedd o daldra, a chanddo ddail siâp calon a blodau gwyn hufennog fel trympedi a'r rheiny'n llawn aroglau fanila.

Byddant yn eu blodau (6–7 troedfedd) yng nghanol mis Mehefin, sy’n ffitio’n daclus gyda chyfnod Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru a gynhelir 2–17 o Fehefin. Bydd y Lilis Enfawr yn blodeuo am hyd at dair wythnos. 

Mae Portmeirion yn gartref i un o’r casgliadau gorau o blanhigion Himalaiaidd, ac mae’n adnabyddus am ei gasgliad o rododendrons, yn cynnwys Rhododendron Goch Portmeirion, neu Frenin y Gwyllt. Hybrid a blannwyd ym Mhortmeirion yn 1938 yw’r rhododendron fflamgoch, hwyr-flodeuol hon. 

Ond dydi’r Lilis Enfawr ddim hanner mor adnabyddus i’r miloedd o ymwelwyr sy’n dod i Bortmeirion bob blwyddyn. Y lili Himalaiaidd enfawr ysblennydd yw’r rhywogaeth fwyaf yn nheulu’r lili. Yn hanu o’r mynyddoedd Himalaia yn India, Tibet, Nepal, Bhutan, Pacistan, Tsieina a Myanmar (Byrma),dechreuwyd cynhyrchu’r lili’n fasnachol (fel Lilium Giganteum) ym Mhrydain yn yr 1850au. Plannwyd y Cardiocrinum Giganteum gan y garddwyr ym Mhortmeirion yn 2011. 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more