AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Sophie Conran ym Mhortmeirion

2018-06-06

Mae Sophie wedi cynllunio un o gasgliadau cyfoes y Crochendy a dyma gyfle ichi gwrdd â hi a chlywed am ei hanes.

Fel rhan o ddathlu 100 mlwyddiant Susan Williams-Ellis eleni, mae cwmni Crochenwaith Portmeirion a phentref Portmeirion wedi gwahodd y cynllunydd Sophie Conran i Neuadd y Dref, Portmeirion ar y 14eg o Fehefin, 2018 i drafod ei gwaith.

Fydd yr achlysur arbennig hwn lle cewch gyfle i wrando ar Sophie Conran yn siarad am ei bywyd fel rhan o deulu Conran, yr hyn sydd wedi ei hysbrydoli, a’i gwaith i grochendy Portmeirion.

Bydd eich tocyn yn cynnwys gwydraid o Prosecco a danteithion yn y Neuadd a’r sgwrs gan Sophie a llond bag o fan gofroddion.

Codir tâl ar fynediad i bentref Portmeirion ar y gyfradd arferol.

Er bod hwn yn ddigwyddiad am ddim, bydd angen tocyn arnoch i fynychu.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more