AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

SWȊT RICARDO PEARCE

2023-03-01

Dwy ystafell ddwbl ysblenydd, ystafelloedd ymolchi gyda un yn y twr,  lolfa fwyta eang a chegin yn un o rannau mwyaf hanesyddol y Castell.

Mae gennych deledu digidol, tair soffa felfed foethus yn eistedd 6 o bobl a bwrdd bwyta hefyd yn eistedd 6. 

Mae gan westeion hefyd falconi sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd tuag at ddyfroedd aber Afon Dwyryd a mynyddoedd mawreddog y Rhinogydd y tu hwnt.

Bydd gwesteion yn cael mynediad am ddim i bentref a gerddi Portmeirion a chael defnyddio'r pwll nofio (Mai - Medi). Mae cludiant ar gael o'i drefnu ymlaen llaw o'r gorsafoedd trenau a bysiau lleol. Ceir bws wenol rhag ac am ddim rhwng Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Gwarantir y pris gorau am lety trwy'r wefan hon.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more