AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Enwebwyd Portmeirion fel un o bentrefi glan môr harddaf gweledydd y DU

2019-05-13

Daeth Portmeirion yn bedwerydd allan o’r 19 tref a phentref glan môr harddaf yn ôl dewis arbenigwyr teithio y Telegraph.


Wrth gwrs mae Portmeirion yn gyrchfan gwyliau poblogaidd sy’n llawn hanes ac yn enwog am hynodrwydd ei bensaernïaeth a dyma’r unig bentref ar y rhestr sydd heb drigolion parhaol. Yn ôl adran deithio’r papur, mae Portmeirion yn un o'r pentrefi glan môr mwyaf diddorol yn y wlad yn ogystal a bod ymysg y prydferthaf. 


I wybod mwy am ymweld â Phortmeirion, ewch i www.portmeirion.cymru
Cewch weld yr erthygl yn ei chrynswth yma: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/galleries/prettiest-coastal-villages-britain/portmeirion/
 

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more