AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Gwyl Fwyd Portmeirion yn nol

2018-11-26

Bwydydd nefol, diodydd blasus ac anrhegion cain i gyd yn lleoliad hudol, Portmeirion - beth allai fod yn well? Bydd ein Gŵyl Fwyd a Chrefft flynyddol yn digwydd o 30 Tachwedd - 2 Rhagfyr 2018.

Yma ym Mhortmeirion, rydym ni'n falch o ddweud ein bod ni'n cefnogi busnesau lleol, felly pob Nadolig, fel ein rhodd i chi, rydym yn caniatáu i gasgliad o'r bwydydd, diodydd ac anrhegion gorau a gynhyrchir yn lleol gael eu dangos yn ein pentref.

Caiff mwy na 120 o stondinau crefftwyr eu cynnwys yn ein gwyl, gan arddangos y cynnyrch gorau o Gymru. Os nad ydy crwydro o gwmpas ein Pentref Eidalaidd yn ei harddwch gaeafol a trin eich hun i'ch hoff ddanteithion yn ddigon, rydym yn cynnig rhaglen lawn o adloniant gan gynnwys adloniant cerddorol ac arddangosiadau coginio tymhorol.

Bydd Siôn Corn yn ôl yn ei groto eleni, gyda'i coblynnod bach wrth law i helpu wneud y profiad Nadoligaidd hyd yn oed yn fwy hudol i'n hymwelwyr bach. Dim ond ho ho hop ar ein trên a pharatoi am daith arbennig i weld y dyn ei hun!

Rydym yn wirioneddol yn darparu ar gyfer pawb, yn enwedig y rhai sy'n chwilio am yr anrheg perffaith i rywun perffaith!

 Mae tocynnau mynediad i'r Gŵyl Fwyd a Chrefft yn £ 7.00 y pen. Mae plant 12 oed ac iau yn rhad ac am ddim. Mae cost ychwanegol o £ 3.00 ar gyfer Groto Siôn Corn.

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more