AROS YMA

Llofft Bwthyn Camper Van  1 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  2 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  3 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  4 gwesteion
Llofft Bwthyn Camper Van  5 gwesteion
Please select accomodation type
Welcome to the Portmeirion blog, where you'll find information on news, events and updates from the village.

Clogyn ‘Prisoner’ Gwreiddiol yn Dychwelyd i’r Pentref

2018-12-21

Mae’n bleser gan Bortmeirion ddadorchuddio clogyn gwreiddiol a gafodd ei wisgo yn “The Prisoner” yn 1966/67, i’w gadw a’i arddangos yma yn Neuadd y Dref.

Rhoddwyd y clogyn yn anrheg i Bortmeirion gan Dave Hagerty, a enillodd ef mewn cystadleuaeth o’r enw’r Tally Ho Special Competition a gynhaliwyd gan y 6 of 1 Prisoner Society ym 1982. Llwyddodd Dave i roi’r atebion cywir i gyfres o gwestiynau am y gyfrinach y tu cefn i rifau yn y Pentref o’r gyfres deledu cwlt “The Prisoner”.

Mae’r clogyn gwreiddiol bellach ar ddangos yng nghaffi Neuadd y Dref lle caiff pawb sy’n ymweld ei fwynhau. Diolch yn fawr ichi, Dave, am eich rhodd hael!

Blaenorol

Nesaf

Yn ôl

Cookie Policy

We use cookies to remember your settings, personalise content, improve website performance, analyse traffic and assist with our general marketing efforts. Learn more